Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Zázrak za zázrakom

Životný príbeh Pavla Goiu
Greg Budd
nové
.
#33913
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 2023
20x13cm; 170 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2