Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Stratené umenie myslieť. Tretia časť
Ako zlepšiť emocionálnu inteligenciu a dosiahnuť vysokú duševnú výkonnosť
Neil Nedley, M.D.
nové
#33858
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2021
24x16,5cm; 118 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Má nejtěžší cesta
Z evolucionisty kreacionistou
Walter J. Veith
nové
#33845
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Amazing Discoveries,z.s. a Maranatha o.s., 2016
20,5x13,5cm; 27 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sprievodca Bibliou pre študentov
Dr. Tim Dowley
nové
#33844
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 1994
A4; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Rodokmeň milosti
Päť príbehov krehkých žien, prostredníctvom ktorých Boh zmenil svet
Francine Riversová
nové
#33843
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2021
23,5x15,7cm; 543 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prvý a Druhý list Korinťanom. List Galaťanom. List Efezanom. List Filipanom. List Kolosanom. Prvý a Druhý list Tesaloničanom.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
nové
#33839
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2017
A4; 198 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Matúša. Evanjelium podľa Marka.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
nové
#33840
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
A4; 252 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Lukáša. Evanjelium podľa Jána.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
nové
#33841
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2015
A4; 263 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Skutky apoštolov. List Rimanom.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
nové
#33842
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2016
A4; 210 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Dieťa zmierenia
Venovanie: Všetkým tým, ktoré sužujú muky spôsobené interrupciou...
Francine Riversová
nové
#33838
Kategória: Knihy pre deti
Ikar, Bratislava, 2001
20,5x13cm; 308 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dcéra Ríma
Tessa Afsharová
nové
#33835
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2020
23,5x15,5cm; 287 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kráľovné bieleho prsteňa
Ilustrovala Jitka Zajíčková
Martina Špinková
nové
#33836
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
22x17cm; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hnedáčik a nájdená podkova
Michaela Hrachovcová
Ilustrovala Alice Danielovská
nové
#33837
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
18,5x17cm; 90 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sborové studium Bible
Vybrané kapitoly z Bible
nové
#33818
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Ústřední rada církve Adventistů s.d., Praha
A5
čeština
Stav v knižnici: 1
Túžba
Ján Lichý
nové
#33819
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblická informačná služba, Praha
A5; 79 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príprava biblických úvah
J. A. Gratz
nové
#33820
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov s.d., Bratislava
A5; 52 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Letem adventním světem
Zkušenosti a zprávy z adventní misie
nové
#33821
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat, 1967
A5; 271 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poznáváme Písmo Svaté
Text pro učitele / B / 8-11 let /
nové
#33822
Kategória: Knihy pre deti
Církev adventistů s.d., Praha
A5; 168 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ranná stráž 1991
Slovo z Biblie pre každý deň
nové
#33823
Kategória: Zamyslenia na každý deň
ADVENT, Praha, 1990
15x10,5cm; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nerob si starosti, mama!
Výchova detí od predškolského veku až po predpubertu
Claudia a Eberhard Mühlanovci
nové
#33824
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1996
20,5x14cm; 194 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Buď pokojná, mama!
Prvé tri roky života. Rady o výchove malých detí
Claudia Mühlan
nové
#33825
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Martin, 1994
20,5x14cm; 146 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Buď O.K., otec!
Rady pre zaneprázdnených otcov
Eberhard Mühlan
nové
#33826
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1997
20,5x14cm; 202 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak vyprávět příběhy
Ruth Allistonová
nové
#33827
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL Biblická práce pro děti, Praha, 2005
22x13cm; 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stvorenie a vykúpenie
Úlohy pre dospievajúcu mládež C-1
nové
#33828
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov s.d., Praha
A5; 205 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 8
Učebnica pre najmenších školákov
nové
#33829
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A4; 67 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 1
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
nové
#33830
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2009
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 2
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
nové
#33831
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2009
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 3
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
nové
#33832
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2010
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 4
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
nové
#33833
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2010
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Životní prostředí v pohledu biblického poselství
"Životné prostredie" 32/2, 1998, 61-65
nové
#33834
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 1998
A5; 8 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tygr z Hořkého Údolí
Norma R. Youngbergová
nové
#33812
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2020
A5; 149 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajemný ochránce
Příběhy Českých bratří z pobělohorské doby
nové
#33813
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2013
A5; 106 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Oheň na horách
Norma R. Youngbergová
nové
#33814
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2015
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SLOVO NA CESTU
Moderní překlad Nového zákona pro třetí tisíciletí
nové
#33815
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 2000
20x11,5cm; 432 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I vy buďte připravení
Úkoly pro dospívající mládež (C)
nové
#33816
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha
A5; 114 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hravo s Bibliou
Obsahuje námety na hry, výtvory z papiera, zamyslenia...
Mercè Segarra / Francesc Rovira
nové
#33817
Kategória: Knihy pre deti
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2009
27x22,5cm; 95 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dějiny praotců
nové
#33810
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů s.d., Praha
A5, 68 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Století objevů a kritiky
nové
#33811
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 153 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příručka pro starší sboru
Církve adventistů sedmého dne
#33806
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie, Praha, 2014
A5; 115 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Význam laskavého zázemí církve
Materiáy pro oddělení diakonie
James A. Cress
#33807
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Středisko přípravy materiálů GK, Siver Spring, 2000
A5, 11 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
100 let služby
Moravskoslezského sdružení
Karel Chlebek
#33808
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Ostrava, 2014
23,5x16,5cm; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
НOBЫЙ ЗABET И ПCAЛTИРЬ
#33809
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
GBV
17,5x11,5cm; 239 strán
ruský
Stav v knižnici: 1
RACHAB
Výnimočné biblické ženy
Francine Riversová
#33793
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Dobrá kniha, Trnava, 2005
21x13,5cm; 114 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
NÁDEJ
v nepokojných časoch
Mark A. Finley
#33794
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2020
18,5x11,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
O manželstve a deťoch
Radomír Jonczy
#33795
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2021
A5;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
UMENIE bez zábran KOMUNIKOVAŤ
Kniha o tom, ako si porozumieť
Nancy van Peltová
#33796
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1999
24x16,5cm; 189 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Tváre okolo jaslí
Jakub, Jozef, Mudrci, Jese, Pastier, Herodes
#33797
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
2xDVD; 173 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Objavy v knihe DANIEL
#33798
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2002
2xCD;
SK;
Stav v knižnici: 1
Mimiškôlka
...obsahuje spevník...
#33799
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2005
CD;
SK;
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Zdravie ako hra. Filipovi kamaráti
dokumentárny film
#33800
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
1 DVD; 20 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Cesta k Bohu
dokumentárny film
#33801
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
1xDVD; 39 min
SK; Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Rozvody
dokumentárny film
#33802
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
1xDVD; 49 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Pavlova služba
Animované biblické príbehy Novej zmluvy
Časť 24
#33803
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2008
DVD; 26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 3
#33804
Kategória: Knihy pre deti
Církev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblická konkordance
II. revid. vydání
#33789
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Křesťanský spolek mladíků v Čechách, Praha, 1933
A5; 1021 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
WILIAM TYNDALE
Plameň pašovania
Lori Richová
#33791
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2020
A5; 221 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 2
3 a 1/2 roku III
aneb pády a vzestupy
Radim Passer
#33792
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha, Praha, 2016
24x17cm; 339 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
HUGO
Daniela Fischer
#33790
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2020
21,5x20cm; 72 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
BIBLIA
Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy
#33787
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
A5; 299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Narušená rovnováha
Pravda o soudu, svatyni a tvém spasení
Clifford Goldstein
#33788
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5; 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonijáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš
Průvodce životem
#33765
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 2001
A5; 98 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1731