Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Drahokamy Bible
Příručka pro učitele dětské sobotní školy
#30899
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistů s.d., Praha
A5; 176 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Prírodné liečivá
Andor Oláh
#30900
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Vega, Vrúky, 1992
A5; 67 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Potraviny z lesov a lúk
Ján Potácel, Stanislav Muntág
#30901
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Nova, Bratislava, 1991
A5; 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Modlitba za nemocných
Ellen G. Whiteová
#30903
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha
A5; 37 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Do různých stran
Václav Havel
#30904
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Lidové noviny Praha, 1990
A5; 527 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Steps to Christ
Ellen G. White
#30906
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Review and Herald, Washington, U.S.A.
90 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Ako k nám prišla Biblia
Príbeh knihy, ktorá zmenila svet
Meryl Doney
#30907
Kategória: Knihy pre deti
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 1998
A4; 20 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kniha 0 a 0 pre násťročných
Kniha otázok a odpovedí najmä pre násťročných
Josh McDowell & Bill Jones
#30908
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Creativpress, Bratislava, 2009
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príručka slovenského pravopisu
Ján Oravec, Vincent Laca
#30909
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
A5; 597 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Mýtus a podvod 11. září 2001
Robin de Ruiter
#30910
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Nakladatelství Jurica Marcela-Ráj, Frýdlant n. Ostravicí, 2005
A5; 119 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Je kříž symbolem křesťanství?
Sepsáno na základě historických podkladů a současných informací z oblastí vědy a náboženství.
Kolektiv autorů
#30911
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů s.d., Praha, 2003
A5; 104 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťanská péče o nemocné
Doc. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
#30912
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent, Praha, 1991
A5; 123 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Nový zákon nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista
Z gréckeho jazyka preložený na slovenský
#30914
Kategória: Biblia a biblická literatúra
ČESKÁ BIBLICKÁ PRÁCE, Kutná Hora, 1949
A6
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Smerovať vyššie
Kniha o rozvoji osobného potenciálu
Ben Carson & Cecil Murphey
#30915
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2013
A5; 214 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
New Age
"Nový věk" z biblického pohledu
M. Basilea Schlinková
#30982
Kategória: Knihy pre duchovný rast
LUXPRESS, Praha, 1987
A6; 29 strán
čeština
Stav v knižnici: 6
Svědectví pro církev 3
Ellen G. Whiteová
#31086
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 435 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro církev 6-7
Ellen G. Whiteová
#31087
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 211 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro církev 8-9
Ellen G. Whiteová
#31088
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 218 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vybraná poselství I.
Ellen G. Whiteová
#31089
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 338 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vybraná poselství II.
Ellen G. Whiteová
#31090
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 395 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Život a dílo Ellen G. Whiteovej
Zkušenosti autorky s poznámkami jejích spolupracovníků
#31091
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 330 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poselství k mládeži
Ellen G. Whiteová
#31092
Kategória: Knihy pre duchovný rast

A5; 382 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Úspěšné studium Bible
Teoretický a praktický návod k 16 metodám studia biblických knih.
Howard F. Vos. Přeložil Hrdinka Josef
#31104
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů s.d., Praha
A5; 220 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Víra a skutky
Čtení z 19 výkladů a jejich úryvků v chronologickém sledu od roku 1881 do roku 1902
Kázání a články Ellen Gould Whiteové
#31105
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 71 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zásady Bible
Řada krátkých biblických nauk pro rodinný kruh o hlavních pravidlech křesťanské víry
#31107
Kategória: Storočné knihy
Review and Herald Publishing Association, Washington, U.S.A., 1922
A5; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naděje budoucnosti
J. Doubravský
#31108
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblická informační služba, Praha
A5; 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zpěvník
Písně Sionské
#31109
Kategória: Hudba
Nakladatelství J. Cepl, Praha
A5; 543 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Sedmý den
Objevy ze ztracených stránek historie s Halem Holbrookem
#33001
Kategória: DVD
LLT Production Dabing: AWR studio Praha, 2010
5xDVD, 290 min
čeština
Stav v knižnici: 1
Kde jsme ztratili křídla?
Jsme dokonalým projektem, nebo senzačním zhlukem náhod?
Přednáškový cyklus Prof. Dr. Waltera J. Veitha
#33002
Kategória: DVD
Maranatha Praha, ve spolupráci s Amazing Discoveries, 2008
9 x DVD
EN se simultánním překladem
Stav v knižnici: 3
Aká bude ďalšia ríša?
Biblický pohľad na vývoj svetových dejín
#33003
Kategória: DVD
Sion plus n. o., Košice
DVD
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Boh - matematik a architekt
Matematické dôkazy Božieho stvorenia
Luciano Guimaraes
#33004
Kategória: DVD
Sion plus n. o., Košice, 2011
DVD
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Posledné udalosti biblických proroctiev
Dokumentárny film
Prezentuje Doug Batchelor
#33005
Kategória: DVD
Sion plus n. o., Košice, 2009
DVD
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblická archeologie
Milan Latka
#33006
Kategória: DVD
Latka Milan Duotisk, Těškovice
DVD; 63 min
čeština
Stav v knižnici: 1
Exodus objasněn
Dokument
Ron Wyatt
#33007
Kategória: DVD
Duotisk, Těškovice
DVD; 1h 55min
Český simultální překlad
Stav v knižnici: 1
Ježíš
Život, který změnil dějiny
Pravdivý příběh založený na vyprávění očitých svědků
#33008
Kategória: DVD
Nový život o.p.s., Praha, 2004
DVD; 125 min
čeština, angličtina
Stav v knižnici: 2
Narodil sa kráľ
Animované biblické príbehy Novej Zmluvy
Zjednodušená verzia
#33009
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2010
DVD; 26 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
WILLIE RAMOS. Kazateľ z geta
Časť 1: ZOSTAL EŠTE NIEKTO?
Willie Ramos
#33010
Kategória: DVD
Nová pieseň o.z., 2008
1xDVD; 75 min
EN,SK
Stav v knižnici: 5
WILLIE RAMOS.Kazateľ z geta
Časť 2: SLEPÝ, NO NEODBYTNÝ BARTIMEUS Časť 3: ODDEĹTE SA...
Willie Ramos
#33011
Kategória: DVD
Nová pieseň o.z., 2008
2xDVD; 59+65 min
EN,SK
Stav v knižnici: 5
WILLIE RAMOS. Kazateľ z geta
Časť 4: LEN VYDRŽAŤ! Časť 5: NEMUSÍŠ ZOMRIEŤ!
Willie Ramos
#33012
Kategória: DVD
Nová pieseň o.z., 2008
2xDVD; 62+60 min
EN,SK
Stav v knižnici: 5
Evangelium podle Matouše
Zfilmovaná Bible
#33015
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009, 2011
2xDVD; 257 min
CZ,SK Titulky: CZ,SK
Stav v knižnici: 1
Sola Scriptura
Diela svetových klasikov. Koncert duchovnej hudby
Spevácky zbor a symfonický orchester Vysokej školy teologickej v Budapešti
#33016
Kategória: DVD
2013
DVD
Stav v knižnici: 5
Evanjelium podľa Matúša
Sfilmovaná Biblia
#33017
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2006
DVD; 257 min
SK
Stav v knižnici: 1
Strážci pravdy
Dabing: Radio Hlas naděje
#33018
Kategória: Kazety
Adventist Media Centre Production,Sydney, Australia

čeština
Stav v knižnici: 2
Veľká nádej
Ellen G. Whiteová
#33020
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD; 225 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Exodus odhalený
Pátranie po prechode cez Červené more
#33021
Kategória: DVD
Sion plus n. o., Košice, 2013
DVD; 61 min
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kronika košického zboru
Dokument pripravený pri príležitosti 90.výročia založenia košického zboru
#33022
Kategória: Kazety
CASD, Košice, 2002
63 min.
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Obrázky
CD obsahuje obrázky s biblickou tématikou
1707 obrázkov
#33023
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava , 2002
CD
Stav v knižnici: 1
Si pripravený?
Rečník: Lee Venden, USA
#33024
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2012
4xDVD + CD; 1184 min
SK,EN
Stav v knižnici: 1
Naozaj Sen?
byť > alebo < mať
#33025
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2007
2x DVD; 296 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Tváre okolo kríža
Pontský Pilát, Kajfáš, Peter, Ján, stotník Longinus, Judáš..
#33026
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
2x DVD; 235 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Many hands one mission
World Conference on Youth & Community Service, Thailand 2004
#33027
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004
DVD
SK,EN
Stav v knižnici: 1
POSLEDNÍ UDÁLOSTI. Pozoruhodný filmový dokument
Počátek nebo konec?
Doug Batchelor
#33028
Kategória: DVD
Maranatha, Praha, 2004
DVD; 43 min
EN Titulky: CZ
Stav v knižnici: 1
Obraz Božej lásky
Evanjelizačné prednášky a úvahy
Emilio Knechtle
#33029
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004
CD - ROM mp3; 577 min
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Psychotronika
Proutkaření, léčitelství, jasnovidectví, setkání s duchovními bytostmi, analýza a osobní zkušenosti
#33030
Kategória: DVD
Zion films, 2011
DVD; 160 min
čeština
Stav v knižnici: 1
10 přikázání
Nejslavnější příběh o Mojžíšovi, princi egyptském
#33031
Kategória: DVD
Intersonic, Bratislava, 2007
DVD; 85 min
CZ,SK
Stav v knižnici: 1
Hľadajte Pána
Košický sbor ve Veselí n.M.
#33032
Kategória: DVD
2007
DVD
Stav v knižnici: 2
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 1998
Dr. Daniel Duda
#33033
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 577 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 1999
Dr. Daniel Duda
#33034
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 657 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 2000
Dr. Daniel Duda
#33035
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 617 min
SK
Stav v knižnici: 1
Spiritualita
Biblický týždeň 2001
K. Nowak, M. Kysilko
#33036
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 717 min
SK
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1752