Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Verní priatelia 2
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33747
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 1993
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poučen tygrem
Norma R. Youngbergová
#33744
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
DANIEL
Moudrost moudrým
Zdravko Stefanovic
#33745
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2019
24,5x16,5 cm; 367 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Touha po Bohu
Praktická cesta křesťanské spirituality
Jon L. Dybdahl
#33742
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2011
A5, 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nebojte se!
Irena Perůtková
#33743
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2009
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Bible,kterou četl Ježíš
Philip Yancey
#30133
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Návrat domů, Praha, 1999
A5, 161 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Baránok Boží
Animované biblické príbehy Novej zmluvy
Časť 19
#33736
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
32 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Príbehy písané životom
1. séria dokumentárnych filmov
#33737
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2011
83 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
3. séria dokumentárnych filmov
#33738
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
93 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
4. séria dokumentárnych filmov
#33739
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
104 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Mimiškôlka
...Dvojka...program pre najmenšie deti
Výukový, zážitkový program kreatívnej práce s deťmi 1-6 rokov
#33740
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
3xCD
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 2
Achillove päty EVOLÚCIE
15 vedcov odhaľuje fatálne chyby evolučného modelu v jeho údajne najsilnejších oblastiach
#33741
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
2DVD, 96 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 2
Princípy vypočutých modlitieb
Modlitbami k prebudeniu
Kornelius Novak
#33730
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako byť naplnený Svätým Duchom a vedieť o tom
Garrie F. Williams
#33731
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2014
20x13cm; 261 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dopis tobě!
#33733
Kategória: Knihy pre deti
GBV Dillenburg GmbH, Eschenburg, 2008
15x10,5cm; 64 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Krst Duchom Svätým
Božie uzdravenie
Kornelius Novak
#33734
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A5, 254 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Na čem mi záleží
Rozhovory nad Biblí
Jan Heller
#33735
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vyšehrad, Praha, 2009
A5, 313 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
5. séria dokumentárnych filmov
#33728
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
118 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
STVORENIE. Svedectvo planéty Zem
Film o Stvoriteľovi, Jeho diele a láske ku každému človeku. Unikátny filmový projekt.
Fotografie: Henry Strober Hudba: Pražský symfonický orchester-Dominik Buchner, filmová hudba.
#33729
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
27 min
SK, EN
Stav v knižnici: 1
Ako prežiť koniec sveta
Věra Vesecká
#33724
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2019
17x11,5cm; 93 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Výklad Knihy Daniel
Biblický týždeň 1996
Jacques Doukhan
#33725
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
1 142min
SK
Stav v knižnici: 1
Kresťanská spiritualita
Biblický týždeň 1997
Bruno Vertallier
#33726
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
979 min
SK
Stav v knižnici: 1
Včelár Jožko
Napísala a ilustrovala Simona Čechová
#33727
Kategória: Knihy pre deti
IKAR, a.s.- Stonožka, Bratislava, 2019
20x20 cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krása a zložitosť rodinného života
Biblický týždeň 2013
PhD. Elias Brasil de Souza
#33723
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
CD-ROM mp3; 1028 min
SK
Stav v knižnici: 1
Kresťanské správcovstvo
Benjamin Maxon
#33722
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
CD-ROM mp3; 1012 min
SK
Stav v knižnici: 1
ZAKLETÍ POVĚROU
Okultní zátěž a osvobození
Kurt Hasel
#31176
Kategória: Knihy pre duchovný rast
LUXPRESS, Praha, 1994
A5, 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nespěchejte do rakve
Je zdravější zemřít?
Tomáš Kašpar
#33708
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2013
A5, 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
KOUZLO POVĚRY
...a jak se od něho osvobodit
Kurt Hasel
#33709
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2016
A5, 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
JAKÝ JE NÁŠ PŮVOD?
Aneb na pravdě záleží
Zvukový záznam přednášek Mgr. Libora Votočka
#33710
Kategória: CD a audioknihy
Maranatha, Praha

CZ
Stav v knižnici: 1
JAKÝ JE NÁŠ PŮVOD?
Aneb na pravdě záleží
4 přednášky Mgr. Libora Votočka
#33711
Kategória: DVD
Maranatha, Praha
DVD 1 ,DVD 2 + DVD-Bonus
CZ
Stav v knižnici: 1
EFEKTÍVNE UČENIE DETÍ
Stupeň 1
#33712
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Detská Misia na Slovensku, 1994
A4, 113 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ADVENT
Studijní materiály pro činovníky církve 2
#33713
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1968
A4, 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 1
Ószövetség: A TEREMTÉS * A PÁTRIÁRKÁK
Étienne Dahler
#33714
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1988
28,5x23cm; 5-144 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 2
Ószövetség: MÓZES * JÓZSUA * A BÍRÁK
Étienne Dahler
#33715
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1989
28,5x23cm; 147-288 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 3
Ószövetség: A KIRÁLYOK * SAUL * DÁVID * SALAMON
Étienne Dahler
#33716
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1989
28,5x23cm; 291-431 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 4
Ószövetség: A PRÓFÉTÁK
Étienne Dahler
#33717
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1990
28,5x23cm; 435-575 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 5
Ószövetség: A BABILONI SZÁMŰZETÉS
Étienne Dahler
#33718
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1990
28,5x23cm; 579-720 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 6
Ószövetség: VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE
Étienne Dahler
#33719
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm; 723-864 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 1
Újszövetség: A NÁZARETI JÉZUS
Étienne Dahler
#33720
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm; 865-1008 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 2
Újszövetség: AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE
Étienne Dahler
#33721
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm;1011-1152 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
SLUŽEBNÍK EVANGELIA
Poučení pro všechny, kdož jsou "Spolupracovníky Božími"
Sestaveno z uveřejněných spisů a dosud neuveřejnených rukopisů spisovatelky E.G.White
#33701
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
23,5x18,5cm; 412 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poselství k mládeži
E. G. Whiteová
#33702
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x16cm; 361 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I. Biblická příručka. II. Následovníci Beránka.
#33703
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 167 strán; 24 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Posledné tri hodiny života
W. A. Fagal
#33704
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat, 1968
A5, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Boží plán
Evangelizační metodika
#33705
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Vydala ÚR Církve adventistů s. d.
A4, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Třiadvacátý Žalm očima pastýře
P. Keller
#33706
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Samizdat
A4, 124 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťan a hledání životního partnera
Walter Nitsche
#33707
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
ethics, Ostrava, 1992
7x4,5cm; 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Murko sa vracia
Michaela Hrachovcová
#33689
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
19x17cm; 66 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
JEŽIŠ MESIÁŠ
Človek, ktorý mení svet. Komiks
Willem de Vink
#33690
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,5x22cm; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
NOVÁ ZMLUVA
NOVÁ ZMLUVA nášho Pána a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA
#33691
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Medzinárodný zväz Gideonovcov, 2005
12x7,5cm; 752 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Čo by mal muž vedieť o žene
Nancy van Peltová
#33692
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2013
12,5x11cm; 171 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
CHATRČ
v ktorej sa tragédia konfrontuje s večnosťou
WM. Paul YOUNG
#33693
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
TATRAN, Bratislava, 2009
23,5x15 cm; 198 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Hledáme pravé štěstí
Jan van Gijs
#33694
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
16x11cm; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta a cíl Ježíšovy církve
Manfred Böttcher
#33695
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Radost být ženou
a čím k tomu může přispět muž
Ingrid Trobischová
#33696
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Signum unitatis a Křesťanský život, Albrechtice
A5, 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Communion with God
A Devotional Guide for the School of Prayer
#33697
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 1997
A5, 125 strán
EN
Stav v knižnici: 1
Preaching The Four Faces of Salvation
Reconcilation. Transformation. Glorification. Restoration.
Steven P. Vitrano, Ph.D.
#33698
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 2000
A5, 127 strán
EN
Stav v knižnici: 1
You can keep them if you care
Helping new members stay on board
James A. Cress
#33699
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 2000
A5, 143 strán
EN
Stav v knižnici: 1
Jazyk spieva o Tvojom Slove
Básne
Milan Jurčo
#33700
Kategória: Poézia
Samizdat
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Boží charakter a posledná generácia
Jiří Moskala - John C. Peckham
#33686
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2019
A5, 374 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1752