Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

ZA OBZOROM - 2022
Magazín pre všetkých, ktorí chcú vidieť ďalej
nové
#33885
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2022
23,7x17cm; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 3/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33886
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ten, ktorý prichádza
MP3 audio kniha; číta Ján Gallovič
Jerry D. Thomas
nové
#33887
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019

slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanské obřady
Křest, umývání nohou a Večeře Páně
Herbert Kiesler
nové
#33888
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 67 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zázračná píseň
Norma R. Youngbergová
nové
#33889
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2023
A5; 131 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
PROŽÍVÁNÍ RADOSTI
42 biblických úvah
Adventní naděje; Osobní rozvoj
nové
#33890
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie, Praha, 2022
21x15cm; 341 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Advent 2/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33883
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Velká nástěnná mapa světových dějin
Historický čas od stvorenia sveta do súčasnosti
Edward Hull
nové
#33884
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Kentaur, Praha, 1992
45x32cm; dĺžka mapy 4,5m
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak přivádět děti ke Kristu
George B. Eager
nové
#33869
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL, Biblická práce pro děti, Praha, 1996
20,4x14,5cm; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
List pre Teba !
nové
#33870
Kategória: Knihy pre deti
GUTE BOTSCHAFT Verlag, Germany, 1992
A6; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 1/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33871
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Manželské kontrasty
Pre oddelenie Adventistickej služby rodinám CASD
Kolektív autorov
nové
#33872
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 23 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
O kráse človeka
15 povzbudzujúcich kapitol zo života
nové
#33873
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2022
215x14cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zariskuj
Ako rozpoznať riziko, vyhodnotiť ho a žiť s ním
Ben Carson, Gregg Lewis
nové
#33874
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2022
21,5x14cm; 264 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia
pre deti a pathfinderov
Slovenský ekumenický preklad
nové
#33875
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Vrútky a Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
15,5x11cm; 1304 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
VESMÍR
Úchvatnosť, veľkoleposť a krása Božieho stvorenia
Aký úžasný je náš Boh
nové
#33876
Kategória: Knihy pre deti
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
26,5x26,5cm; 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Riziko lásky
Čo nás čaká
Clifford Goldstein
nové
#33877
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x11,5cm; 129 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Od príbehov k aktivitám a hrám
Námety na tvorivú prácu s príbehmi a pracovnými listami
Dominika Slováčková, Matej Slováček
nové
#33878
Kategória: Knihy pre deti
Rokus, Prešov, 2021
A4; 123 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Od príbehov k aktivitám a hrám
Príloha k publikácii
Dominika Slováčková, Matej Slováček
nové
#33879
Kategória: Knihy pre deti
Rokus, Prešov, 2021
A4;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Žalmy
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
nové
#33880
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
A4; 354 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Mojou si záchranou
BB kvarteto
nové
#33881
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2022
41 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Na vlně živých chval
Live koncert
Džemband
nové
#33882
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2021
77 min
čeština
Stav v knižnici: 2
Holub Piero
Jozef Kollár
nové
#33860
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
21,5x14cm; 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Psík Haryk a huby. Harykov atlas húb
Edícia Filip
Radomír Socha
nové
#33861
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
18,5x16,7cm; 153/28 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Klenoty ze zeleného pekla
Edice Život s Bohem
Elizabeth Bühlerová-Cottová
nové
#33862
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2021
20,5x14,5cm; 263 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ja som s tebou, kde si ty ?
Kolektív autorov
nové
#33863
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2022
19,5x21,5cm; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Odpustené
Svedectvo kazateľa z geta
Willy Ramos
nové
#33864
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
21,5x14cm; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Setkání s neviditelným
O neviditelném svědčí viditelné. Římanům 1,19-20
Ludvík Švihálek
nové
#33865
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2022
A6; 181 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nezahrávaj sa so mnou
Ako budovať oddaný a plnohodnotný vzťah
Dr. Gábor Mihalec
nové
#33866
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2020
21,5x14cm; 219 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Procházky reformací
Jan Dymáček, B.Th.
nové
#33867
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2019
17x11,5cm; 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Diakonie ? Proč ? ABY NIKTO NEBYL SÁM !
Jan Dymáček, B.Th.
nové
#33868
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2019
17x11,5cm; 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Da Vinciho kód
Pátranie po pravde
Josh McDowell
nové
#33852
Kategória: Knihy pre duchovný rast
CREATIVPRESS, Bratislava, 2014
21x14cm; 95 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia malého čitateľa
Michael C. Armour
nové
#33853
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, 2021
21x15,5cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Synovia povzbudenia
Päť príbehov verných mužov, ktorí zmenili svet
Francine Riversová
nové
#33854
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2022
23,5x15,5cm; 755 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Božia wifina
Tvorivý zošit, ktorý ťa napojí na Boha
Mgr. Blanka Ježková, Noemi Ježková
nové
#33855
Kategória: Knihy pre deti
OZ Klub Prieskumník - Pathfinder, Bratislava, 2021
A5;
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hry trochu jinak
Tematické hry k objevování Bible
Lesley Pinchbecková
nové
#33856
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL, Biblická práce pro děti, Praha, 2007
21x13cm; 166 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pastýřem dětského srdce
Úkol správně vychovat děti není beznadějný
DR.Tedd Tripp
nové
#33857
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Didasko, z.s., Kroměříž, 2018
20,5x13,8cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť. Tretia časť
Ako zlepšiť emocionálnu inteligenciu a dosiahnuť vysokú duševnú výkonnosť
Neil Nedley, M.D.
nové
#33858
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2021
24x16,5cm; 118 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
List Židům
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i navěky. Bible pro dnešek
Petr Krynský, Oldřich Svoboda
nové
#33859
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2021
24,5x17cm; 166 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Božia správa pre teba
Ilustrované biblické príbehy pre mládež
Scott Hayes a Lynn R. Camp
nové
#33846
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, 2021
30,5x21,5cm; 255 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vegetariánská kuchařka Maranatha 1
Team restaurace Maranatha
nové
#33848
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
MARANATHA, Praha
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hlavne to zdravie...
77 praktických rád
nové
#33849
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Ziskejzdravi.cz, Kolín, 2021
A6; 40 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Chceš byť zdravý ?
Jednoduché varenie
Kolektív autorov
nové
#33850
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Sion plus, Košice, 2022
20x13cm; 105 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Zdravě a chutně
Recepty. Teorie. Gluten free. Raw.
Sestavila Jana Konečná, R.S.
nové
#33851
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Unstitut pro zdraví a rodinu, Český Těšín
A5; 350 receptov
čeština
Stav v knižnici: 3
Má nejtěžší cesta
Z evolucionisty kreacionistou
Walter J. Veith
#33845
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Amazing Discoveries,z.s. a Maranatha o.s., 2016
20,5x13,5cm; 27 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sprievodca Bibliou pre študentov
Dr. Tim Dowley
#33844
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 1994
A4; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Rodokmeň milosti
Päť príbehov krehkých žien, prostredníctvom ktorých Boh zmenil svet
Francine Riversová
#33843
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2021
23,5x15,7cm; 543 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prvý a Druhý list Korinťanom. List Galaťanom. List Efezanom. List Filipanom. List Kolosanom. Prvý a Druhý list Tesaloničanom.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33839
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2017
A4; 198 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Matúša. Evanjelium podľa Marka.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33840
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
A4; 252 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Lukáša. Evanjelium podľa Jána.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33841
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2015
A4; 263 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Skutky apoštolov. List Rimanom.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33842
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2016
A4; 210 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Dieťa zmierenia
Venovanie: Všetkým tým, ktoré sužujú muky spôsobené interrupciou...
Francine Riversová
#33838
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Ikar, Bratislava, 2001
20,5x13cm; 308 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dcéra Ríma
Tessa Afsharová
#33835
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2020
23,5x15,5cm; 287 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kráľovné bieleho prsteňa
Ilustrovala Jitka Zajíčková
Martina Špinková
#33836
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
22x17cm; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hnedáčik a nájdená podkova
Michaela Hrachovcová
Ilustrovala Alice Danielovská
#33837
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
18,5x17cm; 90 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sborové studium Bible
Vybrané kapitoly z Bible
#33818
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Ústřední rada církve Adventistů s.d., Praha
A5
čeština
Stav v knižnici: 1
Túžba
Ján Lichý
#33819
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblická informačná služba, Praha
A5; 79 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príprava biblických úvah
J. A. Gratz
#33820
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov s.d., Bratislava
A5; 52 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Letem adventním světem
Zkušenosti a zprávy z adventní misie
#33821
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat, 1967
A5; 271 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poznáváme Písmo Svaté
Text pro učitele / B / 8-11 let /
#33822
Kategória: Knihy pre deti
Církev adventistů s.d., Praha
A5; 168 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1774