Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Krása a zložitosť rodinného života
Biblický týždeň 2013
PhD. Elias Brasil de Souza
#33723
Kategória:
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013

SK
Stav v knižnici: 1
Kresťanské správcovstvo
Benjamin Maxon
#33722
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
1012 min
SK
Stav v knižnici: 1
ZAKLETÍ POVĚROU
Okultní zátěž a osvobození
Kurt Hasel
#31176
Kategória: Knihy pre duchovný rast
LUXPRESS, Praha, 1994
A5, 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nespěchejte do rakve
Je zdravější zemřít?
Tomáš Kašpar
#33708
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2013
A5, 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
KOUZLO POVĚRY
...a jak se od něho osvobodit
Kurt Hasel
#33709
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2016
A5, 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
JAKÝ JE NÁŠ PŮVOD?
Aneb na pravdě záleží
Zvukový záznam přednášek Mgr. Libora Votočka
#33710
Kategória: CD a audioknihy
Maranatha, Praha

CZ
Stav v knižnici: 1
JAKÝ JE NÁŠ PŮVOD?
Aneb na pravdě záleží
4 přednášky Mgr. Libora Votočka
#33711
Kategória: DVD
Maranatha, Praha
DVD 1 ,DVD 2 + DVD-Bonus
CZ
Stav v knižnici: 1
EFEKTÍVNE UČENIE DETÍ
Stupeň 1
#33712
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Detská Misia na Slovensku, 1994
A4, 113 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ADVENT
Studijní materiály pro činovníky církve 2
#33713
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1968
A4, 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 1
Ószövetség: A TEREMTÉS * A PÁTRIÁRKÁK
Étienne Dahler
#33714
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1988
28,5x23cm; 5-144 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 2
Ószövetség: MÓZES * JÓZSUA * A BÍRÁK
Étienne Dahler
#33715
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1989
28,5x23cm; 147-288 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 3
Ószövetség: A KIRÁLYOK * SAUL * DÁVID * SALAMON
Étienne Dahler
#33716
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1989
28,5x23cm; 291-431 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 4
Ószövetség: A PRÓFÉTÁK
Étienne Dahler
#33717
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1990
28,5x23cm; 435-575 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 5
Ószövetség: A BABILONI SZÁMŰZETÉS
Étienne Dahler
#33718
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1990
28,5x23cm; 579-720 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 6
Ószövetség: VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE
Étienne Dahler
#33719
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm; 723-864 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 1
Újszövetség: A NÁZARETI JÉZUS
Étienne Dahler
#33720
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm; 865-1008 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 2
Újszövetség: AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE
Étienne Dahler
#33721
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm;1011-1152 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
SLUŽEBNÍK EVANGELIA
Poučení pro všechny, kdož jsou "Spolupracovníky Božími"
Sestaveno z uveřejněných spisů a dosud neuveřejnených rukopisů spisovatelky E.G.White
#33701
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
23,5x18,5cm; 412 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poselství k mládeži
E. G. Whiteová
#33702
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x16cm; 361 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I. Biblická příručka. II. Následovníci Beránka.
#33703
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 167 strán; 24 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Posledné tri hodiny života
W. A. Fagal
#33704
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat, 1968
A4, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Boží plán
Evangelizační metodika
#33705
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Vydala ÚR Církve adventistů s. d.
A4, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Třiadvacátý Žalm očima pastýře
P. Keller
#33706
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Samizdat
A4, 124 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťan a hledání životního partnera
Walter Nitsche
#33707
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
ethics, Ostrava, 1992
7x4,5cm; 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Murko sa vracia
Michaela Hrachovcová
#33689
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
19x17cm; 66 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
JEŽIŠ MESIÁŠ
Človek, ktorý mení svet. Komiks
Willem de Vink
#33690
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,5x22cm; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
NOVÁ ZMLUVA
NOVÁ ZMLUVA nášho Pána a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA
#33691
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Medzinárodný zväz Gideonovcov, 2005
12x7,5cm; 752 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Čo by mal muž vedieť o žene
Nancy van Peltová
#33692
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2013
12,5x11cm; 171 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
CHATRČ
v ktorej sa tragédia konfrontuje s večnosťou
WM. Paul YOUNG
#33693
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
TATRAN, Bratislava, 2009
23,5x15 cm; 198 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Hledáme pravé štěstí
Jan van Gijs
#33694
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
16x11cm; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta a cíl Ježíšovy církve
Manfred Böttcher
#33695
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Radost být ženou
a čím k tomu může přispět muž
Ingrid Trobischová
#33696
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Signum unitatis a Křesťanský život, Albrechtice
A5, 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Communion with God
A Devotional Guide for the School of Prayer
#33697
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 1997
A5, 125 strán
EN
Stav v knižnici: 1
Preaching The Four Faces of Salvation
Reconcilation. Transformation. Glorification. Restoration.
Steven P. Vitrano, Ph.D.
#33698
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 2000
A5, 127 strán
EN
Stav v knižnici: 1
You can keep them if you care
Helping new members stay on board
James A. Cress
#33699
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 2000
A5, 143 strán
EN
Stav v knižnici: 1
Jazyk spieva o Tvojom Slove
Básne
Milan Jurčo
#33700
Kategória: Poézia
Samizdat
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Boží charakter a posledná generácia
Jiří Moskala - John C. Peckham
#33686
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2019
A5, 374 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Tajemství a div stvoření
#33687
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Samizdat
A5, 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Křesťanství a světová náboženství
ThDr. PhDr. MUDr. Albert Schweitzer
#33688
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1961
A5, 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak si navzájem lépe porozumíme
Kapitoly z psychologie sociální komunikace
Doc. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
#33685
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Svoboda, Praha, 1988
A5, 236 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Je to o ľuďoch
Ako sa správať Ježišovým spôsobom k iným ľuďom, zvlášť k tým, ktorí s nami nesúhlasia
Jim Hohnberger
#33680
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2019
A5, 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kvety kvitnú na púšti
Misijné príbehy
Zostavila Marcela Bieliková
#33681
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5, 115 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ja som ten najlepší
Ako sa ešte dnes stať tým najlepším človekom?
Ellen Gould White
#33682
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 24 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Satan
Ten, o ktorom sa nehovorí
Ellen Gould White
#33683
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Milovať znamená trpieť
Emilio B. Knechtle
#33684
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x18cm; 217 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prvé anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33673
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Znamení doby
#33674
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1977
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
#33675
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1974
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
#33676
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1979
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
#33677
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1975-1978
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajomný Egypt
Faraóni a patriarchovia
Cyklus audio-vizuálnych prednášok Jean-Marie VAN-HALST
#33678
Kategória: Biblia a biblická literatúra

A5, 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť
Prvá časť: Ako myslenie mení chemické reakcie v mozgu
Neil Nedley, M.D.
#33679
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2019
24x16,5 cm; 161 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kristova podobenství
Ellen White
#33661
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 217 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta ke Kristu
E. G. Whiteová
#33662
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblia
Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy
#33663
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
19x13 cm; 880+299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Druhé anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33664
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 49 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Tretie anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33665
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Iný anjel
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33666
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 52 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Myšlenky šťastného života
Ellen G. White
#33667
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 127 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Příběhy obrácení
Jak Bůh mění životy lidí
Kniha vznikla u příležitosti 15. výročí založení organizace Maranatha
#33668
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha, Praha, 2017
A5, 107 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Počet položiek: 1626