Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Umíráme na objednávku?
Když se léčba stane zločinem
Tomáš Kašpar
#33645
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2014
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Eli v Afrike
Slonie dobrodružstvá
Michal Fischer, Martina Blaščáková
#33646
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,6x23,3 cm, 91 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Objevit pravý život
Helmut Binus
#33647
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2005
A6, 173 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nauč nás počítat naše dny...
Jaroslav Koloničný
#33648
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2012
A, 169 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Filipove cestovateľské dobrodružstvá
Daniela Fischer, Martina Blaščáková
#33649
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2016
16,8x18,5 cm, 193 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Abychom nezapomněli...
František a Libuše Matulovi
#33650
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2013
A5, 85 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Slobodní od závislostí
Proti drogám, aidsu a iným nepriateľom spoločnosti
Rafael Escandón & César Gálves
#33651
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Vrútky, 2012
17,6x25,1 cm, 191 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratený kľúčik a iné dobrodružné príbehy
Marcela Bieliková
#33652
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
16,8x18,6 cm, 182 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Postavte si svoji archu!
W. D. Frazee
#33653
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak jsem unikl upálení
Fernando de la Mina
#33654
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2015
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ADELKA
Daniela Fischer
#33655
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2018
19,4x21,6 cm, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak přežít krizi středního věku
Josef Hrdinka
#33626
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2014
12,5x10,5cm
čeština
Stav v knižnici: 1
Božie meno
Doug Batchelor
#33627
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2015
14,5x9,5cm; 31strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Ježíšovo učení
Průvodce studiem Bible, 3/2014
Carlos A. Steger
#33633
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2014
A5; 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jeremjáš
Průvodce studiem Bible, 4/2015
Imre Tokics
#33634
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2015
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evangelium podle Matouše
Průvodce studiem Bible, 2/2016
Andy Nash
#33635
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vy jste světlo světa
Průvodce studiem Bible, 3/2016
Gaspar Colón, Ellen Colónová
#33636
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kniha Jób
Průvodce studiem Bible, 4/2016
Clifford Goldstein
#33637
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Duch svatý
Průvodce studiem Bible, 1/2017
Frank M. Hasel
#33638
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 87 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Buď pastýřem mých ovcí!" Listy apoštola Petra
Průvodce studiem Bible, 2/2017
Robert K. Mclver
#33639
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evangelium v Listu Galatským
Průvodce studiem Bible, 3/2017
Carl P. Cosaert
#33640
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Spaseni jedině vírou
List Římanům
Průvodce studiem Bible, 4/2017
#33641
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťanské správcovství. Motivy srdce
Průvodce studiem Bible, 1/2018
John H. H. Mathews
#33642
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příprava na čas konce
Průvodce studiem Bible, 2/2018
Norman R. Gulley
#33643
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Skutky apoštolů
Průvodce studiem Bible, 3/2018
Wilson Paroschi
#33644
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta na vrch Morija
Milan Jurčo
#33610
Kategória: Poézia
Samizdat
A5
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanská střídmost
E. G. Whiteová
#33611
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Adventní nakladatelství v Brně
A5, 210 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Velký spor věků
E. G. Whiteová
#33612
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 759 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ZDRAVÍ
Vlastní zodpovědnost
#33613
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
HĽADANIE
nádeje, zmyslu, odpovedí, pravdy
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33614
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
115min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
Spasiteľa, záchrany, pokoja, slobody
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33615
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
115min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
oddychu, originálu, osudu
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33616
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
87min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
lásky, bezpečia, oddanosti
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33617
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
87min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
"Poďte ku mne všetci"
W. H. Branson
#33618
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1967
A5, 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Úžasné objevy
K. G. Sabiers
#33619
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Exodos-Verlag J. Henning, Reutlingen
A5, 119 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Genesis. Prvá Mojžišova kniha
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad vo veľkom písme
#33620
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2019
A4, 218 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Listy: 1. a 2. Timotejovi - Júdov. Zjavenie Jána
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad vo veľkom písme
#33621
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2019
A4, 239 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia pre najmenších
52 animovaných príbehov
#33606
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
DVD 1, DVD 2, 156 min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Dobrodružstvá chrobáčikov
13 animovaných príbehov na 3 DVD
#33607
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
DVD 1, 2, 3, 312 min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Príbehy písané životom
7. séria dokumentárnych filmov
#33608
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
108 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Viac ako tesár
Josh McDowell
#30174
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent, Praha, 1990
11x16,5 cm; 125 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
ŽIVOT
náhoda, alebo zámer?
#33528
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Verní priatelia
Biblické príbehy pre deti podľa rovnomennej série kníh z vydavateľstva Advent-Orion
#33530
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004

SK
Stav v knižnici: 1
SENDVIČE na zdravie!
Nedajte náhode veľkú moc!
MUDr. Igor Bukovský, PhD., Mgr. Petra Gálisová, Ivana Mesárošová, MSc
#33531
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV-ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2016
22x22cm; 126 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
BIBLE
I.Knihy historické
II. Knihy náučné
#33532
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha, 1970
A4, 92 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE
III. Velcí a malí proroci
#33533
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha, 1970
A4, 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE
IV. Přehledy biblických knih
#33534
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d., Praha, 1970
A4, 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lekce Starého Zákona
#33535
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d., Praha, 1969
A4, 147 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Služobník evanjelia
Ellen Gould Whiteová
#33536
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 232 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 4
Učebnica pre najmenších školákov
#33537
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2009
A4, 60 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 6
Učebnica pre najmenších školákov
#33538
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2010
A4, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 7
Učebnica pre najmenších školákov
#33539
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2011
A4, 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium podľa Jána
Sfilmovaná Biblia
Dej filmu verný biblickému záznamu
#33540
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
174 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Kým si poviete ÁNO
Príručka pre páry, ktoré sa pripravujú na šťastné manželstvo
Gábor Mihalec
#33541
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Praha, 2018
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sdílení naděje
Jaro Křivohlavý
#33542
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1997
18x11cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pravidla pro kazatele
#33543
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha
A5, 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SOS: Zachraňme naše sestry
Akční průvodce: jak pomoci dívkám a ženám, které jsou na celém světě v ohrožení
Deborah Meroff
#33544
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2017
A5, 192 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
A Lélek gyümölcse
Tanítói melléklet
Richard O´Ffill
#33545
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Hetednapi Adventista Egyház, Pécel, 2009
A5, 76 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Asi budem lietať
Hana Pinknerová
#33546
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2011
20x11,5cm; 116 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Makabejci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 1
#33548
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1548