Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

ŽIVOT
náhoda, alebo zámer?
#33528
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Verní priatelia
Biblické príbehy pre deti podľa rovnomennej série kníh z vydavateľstva Advent-Orion
#33530
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004

SK
Stav v knižnici: 1
SENDVIČE na zdravie!
Nedajte náhode veľkú moc!
MUDr. Igor Bukovský, PhD., Mgr. Petra Gálisová, Ivana Mesárošová, MSc
#33531
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV-ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2016
22x22cm; 126 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
BIBLE
I.Knihy historické
II. Knihy náučné
#33532
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha, 1970
A4, 92 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE
III. Velcí a malí proroci
#33533
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha, 1970
A4, 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE
IV. Přehledy biblických knih
#33534
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d., Praha, 1970
A4, 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lekce Starého Zákona
#33535
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d., Praha, 1969
A4, 147 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Služobník evanjelia
Ellen Gould Whiteová
#33536
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 232 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 4
Učebnica pre najmenších školákov
#33537
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2009
A4, 60 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 6
Učebnica pre najmenších školákov
#33538
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2010
A4, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 7
Učebnica pre najmenších školákov
#33539
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2011
A4, 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium podľa Jána
Sfilmovaná Biblia
Dej filmu verný biblickému záznamu
#33540
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
174 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Kým si poviete ÁNO
Príručka pre páry, ktoré sa pripravujú na šťastné manželstvo
Gábor Mihalec
#33541
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Praha, 2018
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sdílení naděje
Jaro Křivohlavý
#33542
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1997
18x11cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pravidla pro kazatele
#33543
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha
A5, 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SOS: Zachraňme naše sestry
Akční průvodce: jak pomoci dívkám a ženám, které jsou na celém světě v ohrožení
Deborah Meroff
#33544
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2017
A5, 192 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
A Lélek gyümölcse
Tanítói melléklet
Richard O´Ffill
#33545
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Hetednapi Adventista Egyház, Pécel, 2009
A5, 76 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Asi budem lietať
Hana Pinknerová
#33546
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2011
20x11,5cm; 116 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Makabejci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 1
#33548
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Marco Polo
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 2
#33549
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Jana z Arku
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 3
#33550
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Krištof Kolumbus
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 4
#33551
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Leonardo da Vinci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 5
#33552
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
29 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Galileo Galilei
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 6
#33553
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
William Bradford
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 7
#33554
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Pocahontas
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 8
#33555
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Benjamin Franklin
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 9
#33556
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
George Washington
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 10
#33557
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Ludwig van Beethoven
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 11
#33558
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Abraham Lincoln
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 12
#33559
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
29 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Florence Nightingale
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 13
#33560
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Harriet Tubman
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 14
#33561
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Luis Pasteur
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 15
#33562
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
25 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Thomas Alva Edison
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 16
#33563
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Alexander Graham Bell
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 17
#33564
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Marie Curie Sklodowska
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 18
#33565
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Bratia Wrightovci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 19
#33566
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Helen Keller
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 20
#33567
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Prišiel, zomrel, zvíťazil
Príbeh Ježiša z Nazareta
Radek Daniel
#33568
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2012
494 min
SK
Stav v knižnici: 1
Boží úžasná milost
Knihy ke každodenním pobožnostem
Zkompilována podle spisů Ellen G. Whiteové
#33569
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald Publishing Association, Washington
20x14cm; 379 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Synové a dcery Boží
Jitřenka s vhodnými výběry textů ze spisů Ellen G. Whiteové
E. G. Whiteová
#33570
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald, Washington, D.C.
20x14cm; 372 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Můj život dnes
Ranní probouzení s vhodně vybranými úryvky ze spisů Ellen G. Whiteové
E. G. White
#33571
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald Publishing Association, Washington
20x14cm; 376 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ADVENTNÍ DOMOV
vydáno podle spisů E. G. White
#33572
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
24x16cm; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA
E. G. White
#33575
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 198 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ZDRAVOTNÍ RADY A NAUČENÍ
zdravotněmisijním pracovníkům
E. G. White
#33576
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
24x16cm; 247 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Ellen Gould Whiteová
#33577
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
24x16cm; 164 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
EVANGELIZACE
vydána podle spisů E. G. White
#33578
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 229 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
TRÁVENÍ a ne trápení
#33579
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Prameny zdraví, Praha, 2018
22,5x16cm; 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Pohoda & zdraví
tajemství úspěchu
Mark A. Finley a Peter N. Landless
#33580
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent - Orion, Praha, 2015
A5, 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obdivuhodná tajemství ze světa přírody. ROSTLINY
Malá výprava za poznáním
Dr. Reinhard Junker, PhD.
#33581
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent - Orion, Praha, 2014
17x11,5cm; 77 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obdivuhodná tajemství ze světa přírody. ZVÍŘATA
Malá výprava za poznáním
Dr. Reinhard Junker, PhD.
#33582
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent - Orion, Praha, 2015
17x11,5cm; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KULT MÄSA
- racionálna výživa ?
MUDr. Martin Janek - Stanislav Muntág
#33583
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
VEGA, Martin, 1992
A5, 44 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Abeceda vegetariánstva
Filozofia a prax životnej sviežosti
Stanislav Muntág
#33584
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
VEGA, Martin, 1992
A5, 57 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rýchly šíp
Josephine Cunnington Edwarsová
#33585
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 1999
A5, 169 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zajtra budeme opäť zdraví
Ladislav Lencz
#33586
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
LÚČ, Bratislava, 1992
20x12,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vánoční příběh
Ellen Gould Whiteová
#33587
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent - Orion, Praha, 2008
A5, 49 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Chceš být zdráv ?
Aneb jednoduché vaření
Kolektiv autorů
#33588
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
ZiskejZdravi.cz, Kolín, 2016
20x13cm; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Ovocné dobroty
100 receptov
Kolektív autorov
#33589
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Tibor Hradecký, Bratislava, 1998
A5, 39 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nepečené múčniky
pudingy, krémy a zmrzliny
Mária Hajková
#33590
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
H&H, Bratislava, 1993
A5, 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium pre dnešok
Séria 38 prednášok s biblickou tématikou spracovaných ako prezentácie v PowerPoint.
#33591
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2003

slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1513