Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Ja som ten najlepší
Ako sa ešte dnes stať tým najlepším človekom?
Ellen Gould White
#33682
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 24 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Satan
Ten, o ktorom sa nehovorí
Ellen Gould White
#33683
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Milovať znamená trpieť
Emilio B. Knechtle
#33684
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x18cm; 217 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prvé anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33673
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Znamení doby
#33674
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1977
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
#33675
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1974
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
#33676
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1979
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
#33677
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1975-1978
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajomný Egypt
Faraóni a patriarchovia
Cyklus audio-vizuálnych prednášok Jean-Marie VAN-HALST
#33678
Kategória: Biblia a biblická literatúra

A5, 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť
Prvá časť: Ako myslenie mení chemické reakcie v mozgu
Neil Nedley, M.D.
#33679
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2019
24x16,5 cm; 161 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kristova podobenství
Ellen White
#33661
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 217 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta ke Kristu
E. G. Whiteová
#33662
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblia
Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy
#33663
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
19x13 cm; 880+299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Druhé anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33664
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 49 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Tretie anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33665
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Iný anjel
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33666
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 52 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Myšlenky šťastného života
Ellen G. White
#33667
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 127 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Příběhy obrácení
Jak Bůh mění životy lidí
Kniha vznikla u příležitosti 15. výročí založení organizace Maranatha
#33668
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha, Praha, 2017
A5, 107 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Velká naděje
Ellen Gould Whiteová
#33669
Kategória: CD a audioknihy
AWR studio, Praha

čeština
Stav v knižnici: 1
"Pane, ke komu bychom šli?" Jan 6,68
Knihovnička ATS, sešit č.2
Heinz Hopf
#33670
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A6, 51 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Větry měnící směr. Změny jsou předpověděny
Knihovnička ATS, sešit č.1
Richard W. O´Ffill
#33671
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A6, 31 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Potřebujeme nové formy bohoslužeb?"
Knihovnička ATS, sešit č.3
Dr. Samuel Korateng-Pipim
#33672
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A5, 31 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Krutá hra o tvé zdraví
Budeš figurkou, nebo hráčem?
Tomáš Kašpar
#33656
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2016
A5, 194 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Dynamický život
Program NEW START v praxi
Hans Diehl, Aileen Ludingtonová, Peter Pribiš
#33657
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha, 1999
17x24 cm; 287 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Túžba zeme
Štúdia prorockej knihy Daniel
Jacgues Doukhan
#33658
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Martin, 1996
14,2x20,5 cm; 250 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
...Za oponu říše temnot
Esmie G. Brannerová
#33659
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 138 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Emka a lesné zvieratká
Daniela Nováková - Ľubica Brezovická Šebeková
#33660
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
19,6x21,5 cm; 65 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Umíráme na objednávku?
Když se léčba stane zločinem
Tomáš Kašpar
#33645
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2014
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Eli v Afrike
Slonie dobrodružstvá
Michal Fischer, Martina Blaščáková
#33646
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,6x23,3 cm, 91 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Objevit pravý život
Helmut Binus
#33647
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2005
A6, 173 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nauč nás počítat naše dny...
Jaroslav Koloničný
#33648
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2012
A, 169 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Filipove cestovateľské dobrodružstvá
Daniela Fischer, Martina Blaščáková
#33649
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2016
16,8x18,5 cm, 193 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Abychom nezapomněli...
František a Libuše Matulovi
#33650
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2013
A5, 85 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Slobodní od závislostí
Proti drogám, aidsu a iným nepriateľom spoločnosti
Rafael Escandón & César Gálves
#33651
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Vrútky, 2012
17,6x25,1 cm, 191 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratený kľúčik a iné dobrodružné príbehy
Marcela Bieliková
#33652
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
16,8x18,6 cm, 182 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Postavte si svoji archu!
W. D. Frazee
#33653
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak jsem unikl upálení
Fernando de la Mina
#33654
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2015
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ADELKA
Daniela Fischer
#33655
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2018
19,4x21,6 cm, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zlaté ruky
Skutočný príbeh
Ben Carson & Cecil Murphey
#33625
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2006
451 min
SK
Stav v knižnici: 1
Jak přežít krizi středního věku
Josef Hrdinka
#33626
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2014
12,5x10,5cm
čeština
Stav v knižnici: 1
Božie meno
Doug Batchelor
#33627
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2015
14,5x9,5cm; 31strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Otčenáš
Výklad modlitby Páně
E. G. Whiteová
#33628
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Tiskárna Jedlička, Orličky, 2014
18x11cm; 23 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Společenství s Bohem
Ellen Gould White
#33629
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2014
A5; 99 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Chcete peníze? Nechoďte do práce
Když má peněženka rakovinu...
Tomáš Kašpar
#33630
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Akademie úspěchu, Hradec Králové, 2018
A5; 149 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Listy z osamelého ostrova
DVD 1: Listy do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatír
DVD 2: Listy do Sárd, Filadelfie, Laodicei
#33631
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2010
DVD 1, DVD 2, 195 min
SK, ENG Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Posvěcený život
Biblické posvěcení
Ellen Gould White
#33632
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 80 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ježíšovo učení
Průvodce studiem Bible, 3/2014
Carlos A. Steger
#33633
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2014
A5; 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jeremjáš
Průvodce studiem Bible, 4/2015
Imre Tokics
#33634
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2015
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evangelium podle Matouše
Průvodce studiem Bible, 2/2016
Andy Nash
#33635
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vy jste světlo světa
Průvodce studiem Bible, 3/2016
Gaspar Colón, Ellen Colónová
#33636
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kniha Jób
Průvodce studiem Bible, 4/2016
Clifford Goldstein
#33637
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Duch svatý
Průvodce studiem Bible, 1/2017
Frank M. Hasel
#33638
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 87 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Buď pastýřem mých ovcí!" Listy apoštola Petra
Průvodce studiem Bible, 2/2017
Robert K. Mclver
#33639
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evangelium v Listu Galatským
Průvodce studiem Bible, 3/2017
Carl P. Cosaert
#33640
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Spaseni jedině vírou
List Římanům
Průvodce studiem Bible, 4/2017
#33641
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťanské správcovství. Motivy srdce
Průvodce studiem Bible, 1/2018
John H. H. Mathews
#33642
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příprava na čas konce
Průvodce studiem Bible, 2/2018
Norman R. Gulley
#33643
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Skutky apoštolů
Průvodce studiem Bible, 3/2018
Wilson Paroschi
#33644
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta na vrch Morija
Milan Jurčo
#33610
Kategória: Poézia
Samizdat
A5
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanská střídmost
E. G. Whiteová
#33611
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Adventní nakladatelství v Brně
A5, 210 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1644