Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Advent 4/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33900
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 42 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 5/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33901
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 6/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33902
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 7/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33903
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 9/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33904
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 47 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 10/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33905
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
ZA OBZOROM - 2022
Magazín pre všetkých, ktorí chcú vidieť ďalej
#33885
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2022
23,7x17cm; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 3/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
#33886
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 2/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
#33883
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 1/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
#33871
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
Ročník 1977
#33674
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1977
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
Ročník 1974
#33675
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1974
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
Ročník 1979
#33676
Kategória: Časopisy
Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1979
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamenia dnešnej doby
1 / 2010
#33492
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2010
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 6
Znamenia dnešnej doby
2 / 2011
#33493
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2011
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Znamenia dnešnej doby
3 / 2011
#33494
Kategória: Časopisy
Sion plus n.o., Košice, 2011
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
4 / 2012
#33495
Kategória: Časopisy
Sion plus n.o., Košice, 2012
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
5 / 2012
#33496
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2012
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
6 / 2013
#33497
Kategória: Časopisy
Sion plus n.o., Košice, 2013
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
7 / 2014
#33498
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2014
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Znamenia dnešnej doby
8 / 2014
#33499
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2014
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 6
Znamenia dnešnej doby
9 / 2015
#33500
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2015
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Hľadanie istôt
Výber z článkov Znamení doby
#33438
Kategória: Časopisy
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha
A4, 56 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 10
Koinonia 8/2016
Časopis Teologického semináře CASD
#33110
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2016
16,5x24; 132 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Koinonia 6/2014
Časopis Teologického semináře CASD
#31126
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2014
16,5x24; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Koinonia 5/2014
Časopis Teologického semináře CASD
#31035
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2014
16,5x24; 203 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Koinonia 4/2013
Časopis Teologického semináře CASD
#31034
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2013
16,5x24; 132 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Koinonia 3/2012
Časopis Teologického semináře CASD
#31033
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2012
16,5x24; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Koinonia 2/2011
Časopis Teologického semináře CASD
#31032
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2011
16,5x24; 182 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Koinonia 1/2010
Časopis Teologického semináře CASD
#31031
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2010
16,5x24; 182 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Znamení doby
Ročníky 1968 - 1971
Kolektiv autorů
#30267
Kategória: Časopisy
Unijní výbor církve adventistů s.d. v ČSSR, Praha, 1968-1971
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
Ročníky 1972 - 1975
Kolektiv autorů
#30268
Kategória: Časopisy
Ústřední rada církve adventistů s.d. v ČSSR, Praha, 1972-1975
A4
čeština
Stav v knižnici: 2
Znamení doby
Ročníky 1975 - 1978
Kolektiv autorů
#30269
Kategória: Časopisy
Ústřední rada církve adventistů s.d. v Československu, Praha, 1975-1978
A4
čeština
Stav v knižnici: 2
Znamení doby
Ročníky 1979 - 1982
Kolektiv autorů
#30270
Kategória: Časopisy
Ústřední rada církve adventistů s.d. v Československu, Praha, 1979-1982
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
Ročníky 1983 - 1986
Kolektiv autorů
#30271
Kategória: Časopisy
Ústřední rada církve adventistů s.d. v Československu, Praha, 1983-1986
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Znamení doby
Ročníky 1987 - 1990
Kolektiv autorů
#30272
Kategória: Časopisy
ADVENT, Praha, 1987-1990
A4
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 36