Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

VELKÝ SPOR VĚKŮ
Církev, politika a budoucnost světa
Ellen Gould White
nové
#33906
Kategória: CD a audioknihy
Adventime, Kolín, 2018
CD a Mp3; Kapitoly 1-21
čeština
Stav v knižnici: 1
Ten, ktorý prichádza
MP3 audio kniha; číta Ján Gallovič
Jerry D. Thomas
#33887
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019

slovenčina
Stav v knižnici: 1
Mojou si záchranou
BB kvarteto
#33881
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2022
41 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Na vlně živých chval
Live koncert
Džemband
#33882
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2021
77 min
čeština
Stav v knižnici: 2
Objavy v knihe DANIEL
#33798
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2002
2xCD;
SK;
Stav v knižnici: 1
Výklad Knihy Daniel
Biblický týždeň 1996
Jacques Doukhan
#33725
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
1 142min
SK
Stav v knižnici: 1
Kresťanská spiritualita
Biblický týždeň 1997
Bruno Vertallier
#33726
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
979 min
SK
Stav v knižnici: 1
Krása a zložitosť rodinného života
Biblický týždeň 2013
PhD. Elias Brasil de Souza
#33723
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
CD-ROM mp3; 1028 min
SK
Stav v knižnici: 1
Kresťanské správcovstvo
NET 2000, Rumunsko
Benjamin Maxon
#33722
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
CD-ROM mp3; 1012 min
SK
Stav v knižnici: 1
JAKÝ JE NÁŠ PŮVOD?
Aneb na pravdě záleží
Zvukový záznam přednášek Mgr. Libora Votočka
#33710
Kategória: CD a audioknihy
Maranatha, Praha

CZ
Stav v knižnici: 1
Velká naděje
Ellen Gould Whiteová
#33669
Kategória: CD a audioknihy
AWR studio, Praha

čeština
Stav v knižnici: 1
Zlaté ruky
Skutočný príbeh
Ben Carson & Cecil Murphey
#33625
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2006
mp3; 451 min
SK
Stav v knižnici: 2
Verní priatelia
Biblické príbehy pre deti podľa rovnomennej série kníh z vydavateľstva Advent-Orion
#33530
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004
137 min
SK
Stav v knižnici: 1
Prišiel, zomrel, zvíťazil
Príbeh Ježiša z Nazareta
Radek Daniel
#33568
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2012
494 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium pre dnešok
Séria 38 prednášok s biblickou tématikou spracovaných ako prezentácie v PowerPoint.
#33591
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2003

slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ten, který přichází
MP3 Audiokniha, čte Alfred Strejček
Jerry D. Thomas
#33599
Kategória: CD a audioknihy
Studio Dlouhá, Praha, 2017

čeština
Stav v knižnici: 3
Více než tesař
Dramatizace knihy
Josh McDowell
#33603
Kategória: CD a audioknihy
Hlas naděje, Praha, 1999
80 min
čeština
Stav v knižnici: 1
O hviezdičkách a škriatkoch
Ludmila Loderová
#33511
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
206 min
SK
Stav v knižnici: 2
Začalo sa to sklamaním ... a končí nádejou
Ako a prečo vzniklo kresťanstvo?
Vlastimil Fürst
#33456
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
367 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Deň Pánov
Biblický týždeň 2015
Ján Barna, PhD.
#33448
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
951 min
SK
Stav v knižnici: 1
Medové príbehy
Ľubica Brezovická Šebeková
#33449
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
3h 7min
SK
Stav v knižnici: 1
Detským srdiečkam 1,2,3
Katarína Kernová
#33450
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
10h 26min
SK
Stav v knižnici: 1
Biblia. Evanjeliá a Skutky apoštolov
Slovenský ekumenický preklad
#33444
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
13h 26min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia. Listy a Zjavenie
Slovenský ekumenický preklad
#33445
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
9h 16min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
A Thing Called Love
Živá nahrávka pre ADRA Slovakia
Jim McDonald
#33428
Kategória: CD a audioknihy
PAVLÍK RECORDS, Tvrdošín, 2003
20 piesní
angličtina
Stav v knižnici: 1
Budovanie charakteru
1. prednáška - Základné informácie
Stephen Wallace
#33187
Kategória: CD a audioknihy
Logos, Nové Zámky, 2010
1xCD, mp3
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické príbehy 1
Eva Galandová
#33191
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2007
1xCD, mp3, 330 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 2
Eva Galandová
#33192
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2008
1xCD, mp3, 325 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 3
Eva Galandová
#33193
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2008
1xCD, mp3, 342 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 4
Eva Galandová
#33194
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2010
1xCD, mp3, 161 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 5
Eva Galandová
#33195
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2010
1xCD, mp3, 183 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 6
Eva Galandová
#33196
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2011
1xCD, mp3, 333 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 7
Eva Galandová
#33197
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2011
1xCD, mp3, 321 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblické príbehy 8
Eva Galandová
#33198
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio nádej, Bratislava, 2012
1xCD, mp3, 171 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Budovanie charakteru
2. prednáška: Kde sa zjavuje Boží charakter?
Stephen Wallace
#33199
Kategória: CD a audioknihy
Logos, Nové Zámky, 2010
1xCD, mp3
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pán je světlo mé
Housle: Daniel Kloda
#33102
Kategória: CD a audioknihy
Firma Stavokov
CD; 51:18 min
Stav v knižnici: 1
Muž z jaskyne
Dramatizovaná audiokniha. Skutočný príbeh
Doug Batchelor
#33092
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2005, 2011
mp3; 345 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia- Mojžišove knihy
Slovenský ekumenický preklad
#33095
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
CD; 982 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia- Historické knihy I.
Slovenský ekumenický preklad
#33096
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
CD; 864 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia- Historické knihy II.
Slovenský ekumenický preklad
#33097
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
CD; 483 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia - Múdroslovné knihy
Slovenský ekumenický preklad
#33098
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
CD; 649 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia - Prorocké knihy I.
Slovenský ekumenický preklad
#33099
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
CD; 869 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia - Prorocké knihy II.
Slovenský ekumenický preklad
#33100
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
CD; 300 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Veľký príbeh Biblie 2
Biblický týždeň 2014
Dr. Daniel Duda
#33088
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
CD, mp3; 818 min
Stav v knižnici: 1
Biblické odpovědi na Vaše životní otázky
#33085
Kategória: CD a audioknihy
Maranatha, Praha
CD;
čeština
Stav v knižnici: 1
Veľká nádej
Ellen G. Whiteová
#33020
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD; 225 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Obrázky
CD obsahuje obrázky s biblickou tématikou
1707 obrázkov
#33023
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava , 2002
CD
Stav v knižnici: 1
Obraz Božej lásky
Evanjelizačné prednášky a úvahy
Emilio Knechtle
#33029
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004
CD - ROM mp3; 577 min
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 1998
Dr. Daniel Duda
#33033
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 577 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 1999
Dr. Daniel Duda
#33034
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 657 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 2000
Dr. Daniel Duda
#33035
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 617 min
SK
Stav v knižnici: 1
Spiritualita
Biblický týždeň 2001
K. Nowak, M. Kysilko
#33036
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 717 min
SK
Stav v knižnici: 1
Genesis a evanjelium
Biblický týždeň 2002
Lawrence Turner
#33037
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 606 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 2003
Dr. Daniel Duda
#33038
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 763 min
SK
Stav v knižnici: 1
Duch Svätý
Biblický týždeň 2004
P. Roennfeldt
#33039
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 794 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium podľa Ježiša
Biblický týždeň 2005
ThDr. Jiří Moskala, PhD.
#33040
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 777 min
SK
Stav v knižnici: 1
Mnoho rúk jedno poslanie
Biblický týždeň 2006
K.Badinský, S.Bielik, M.Grešová, B.Kern, P.Čižniar, M.Veselý
#33041
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
665 min
SK
Stav v knižnici: 1
Nové zbory a skupinky
Biblický týždeň 2007
Jan Pollok
#33042
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 1 120 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium v posolstve malých prorokov
Biblický týždeň 2008
ThDr. Jiří Moskala, PhD.
#33043
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 887 min
SK
Stav v knižnici: 1
Ako rozumieť príbehu Biblie
Biblický týždeň 2009
Dr. Daniel Duda
#33044
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 657 min
SK
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 63