Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

НOBЫЙ ЗABET И ПCAЛTИРЬ
#33809
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
GBV
17,5x11,5cm; 239 strán
ruský
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 1
Ószövetség: A TEREMTÉS * A PÁTRIÁRKÁK
Étienne Dahler
#33714
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1988
28,5x23cm; 5-144 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 2
Ószövetség: MÓZES * JÓZSUA * A BÍRÁK
Étienne Dahler
#33715
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1989
28,5x23cm; 147-288 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 3
Ószövetség: A KIRÁLYOK * SAUL * DÁVID * SALAMON
Étienne Dahler
#33716
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1989
28,5x23cm; 291-431 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 4
Ószövetség: A PRÓFÉTÁK
Étienne Dahler
#33717
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1990
28,5x23cm; 435-575 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 5
Ószövetség: A BABILONI SZÁMŰZETÉS
Étienne Dahler
#33718
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1990
28,5x23cm; 579-720 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 6
Ószövetség: VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE
Étienne Dahler
#33719
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm; 723-864 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 1
Újszövetség: A NÁZARETI JÉZUS
Étienne Dahler
#33720
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm; 865-1008 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A BIBLIA felfedezése 2
Újszövetség: AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE
Étienne Dahler
#33721
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Fabula Könyvkiadó Kft., Debrecen, 1991
28,5x23cm;1011-1152 oldal
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Communion with God
A Devotional Guide for the School of Prayer
#33697
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 1997
A5, 125 strán
EN
Stav v knižnici: 1
Preaching The Four Faces of Salvation
Reconcilation. Transformation. Glorification. Restoration.
Steven P. Vitrano, Ph.D.
#33698
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 2000
A5, 127 strán
EN
Stav v knižnici: 1
You can keep them if you care
Helping new members stay on board
James A. Cress
#33699
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 2000
A5, 143 strán
EN
Stav v knižnici: 1
A Lélek gyümölcse
Tanítói melléklet
Richard O´Ffill
#33545
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Hetednapi Adventista Egyház, Pécel, 2009
A5, 76 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Вeликaя бoрьбa
Eлeнa Уaйт
#33477
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
ВICНИК МИРУ, 1993
A5, 640 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Ранние прoизвeдeния
Eлeнa Уaйт
#33478
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
ГИПП Янтaрнъй cкaз, Кaлинингрaд
A5, 256 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Бегство из пламени огня
Наследие и современность
Алден Томпсон
#33479
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 2010
A5, 250 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
O лекaрствах, лекaрственных растениях и природных средствах лечения
Paзьяснения вpaчa по повoдy coвeтoв Eлены Yaйт
Мервин Хapдинж
#33480
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 2009
A5, 285 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
И пророки тoже люди
Грэм Брэдфорд
#33481
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 2009
A5, 123 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Cвepх ожиданий
Жak Ceквeйpa
#33482
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 1995
A5, 190 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Крест и его тень
Хacкeлл
#33483
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Цepкoвь Хpиcтиaн Aдвентистов Cедьмого Дня
A5, 183 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
По тepниcтoмy пути
Анна Maцaнoвa, Павел Maцaнoв
#33484
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Цepкoвь Хpиcтиaн Aдвентистов Cедьмого Дня, 1995
A5, 288strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Деяния апостолов
Конфликт веков. Tом 4
Елена Уайт
#33485
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 1998
A5, 430 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Важнейшиe темы Евангелия
Джoн Картер
#33486
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 2009
12,5x20 cm, 60 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Евaнгeлнe в вeлхoзaвeтнoм cвятилищe
Aлeкcaндр Бoлoтникoв
#33487
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 2001
A 5, 251 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Пророки и цари
Eлeнa Уaйт
#33488
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 1993
A 5, 461 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Бог, которого я не знал
Джон Паулин
#33489
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Источник жизни, Зaoкcкий, 2009
A5, 214 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Семья и здоровье
Э. Г. Вайт
#33490
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Рига, 1990
A5, 253 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
Библия
#33491
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
The Bible League, USA, 2006
13,5x21,5cm; 292 strán
ruština
Stav v knižnici: 1
BIBLIA
magyarázatokkal és képekkel
G. Ingwersen
#33388
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
BIJBEL-KIOSK-VERENIGING - DRIEBERGEN
12x18; 638 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Journal of the Adventist Theological Society
Volume 1, Number 2, Autumn 1990
#33378
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Adventist Theological Society, Tennessee, U.S.A., 1990
15x23; 112 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Miért?
Válaszok a szenvedésre és a halálra vonatkozó kérdésekre
#33379
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, Budapest, 2005
A5; 32 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Gondolatok Krisztus hegyibeszédéről
Ellen G. White
#33376
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
A fordító kiadása. Fordította Egervári Dezső , 2012
A5; 128 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
UZENET AZ IFJÚSÁGNAK
Ellen G. White
#33156
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Advent Kiadás
A5; 361 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Boldog Otthon
#33162
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
ZNACI VREMENA, Hrvatske, 1975
A5; 126 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
AZ IGAZSÁG ÚTJÁN
Petrik Imre
#33165
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Advent Kiadó, Budapest, 1991
A5; 259 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
A HIT DIADALA
Petrik Imre
#33166
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Advent Kiadó, Budapest, 1993
A5; 162 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
ÉLETKÉPEK
Nemes erkölcsi alapelvek a serdülő ifjúság és a családi kör számára
Dr. Pintér Jenó
#33168
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Élet és egészség kiadás, Budapest
A5; 128 strán6
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Megszentelt élet
Ellen G. White
#33177
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
GYARMATI és társa, Budapest
A5; 116 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
SZENT BIBLIA
Preložil Károli Gáspár
#33179
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Tarr Kálmán, Budapest, 1989
16x23; 889+305 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Almased-Shakes
Andrea Stensitzky-Thielemans
#33132
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
TRIAS Verlag, Stuttgart, 2014
13,5x18; 95 strán
nemčina
Stav v knižnici: 1
A Fellázadt Bolygó
George E. Vandeman
#33139
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Advent Kiadó, Budapest, 1991
A5; 264 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Yearbook 1998 (Seventh-day adventist church)
#31147
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Review and Herald, Hagerstown, USA, 1998
A5; 1018 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Islam & Christianity in prophecy
Tim Roosenberg with Tim Lale
#31137
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Review and Herald, Hagerstown, USA, 2011
A5; 221 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Szent Biblia
Magyar nyelvre fordította Károlyi Gáspár
#31143
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Felelős kiadó:Dusicza Ferenc, Budapest, 1970
11x17; 797+269 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Szent Biblia
Magyar nyelvre fordította Károlyi Gáspár
#31144
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Magyarországi református egyház, Budapest, 1966
11x17; 1000+339 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Szent Biblia
Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár
#31145
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Budapest, 1950
11x17; 822+276 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 5,No. 1)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31110
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 1991
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 14,No. 1)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31111
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 2000
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 15,No. 1)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31112
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 2001
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 4,No. 2)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31113
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 1990
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 6,No. 2)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31114
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 1992
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 8,No. 2)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31115
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 1994
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 11,No. 2)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31116
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 1997
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 11,No. 3)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31117
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 1997
A5; 63 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Adventists Affirm (Vol. 14,No. 3)
A Publication Affirming Seventh-day Adventist Beliefs
#31118
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Berrien Springs, 2000
A5; 67 strán
angličtina
Stav v knižnici: 1
Jézus életéből
Hét híres helyszín
#31119
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Advent Kiadó, Budapest, 2011
A5; 64 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Nová zmluva. Újszövetség
Slov. ekum. preklad a preklad Reformovanej cirkvi v Maďarsku
#31120
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Slovenská bibl. spol. a Maďarská bibl. spol. (Kálvin János Kiadó), Budapest, 1999
A5; 709 strán
slovenčina, maďarčina
Stav v knižnici: 1
Küzdelem az igazságért
a keresztény korszakon át
Ellen G. White
#31121
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Pacific Press Publishing Association, Brookfield, Illinois, 1911
A5; 506 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Pátriárkák és próféták története
Ellen G. White
#31122
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
GYARMATI és társa kiadás, Budapest
A5; 796 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Szent Biblia
Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár
#31123
Kategória: Cudzojazyčná literatúra
Brit és külföldi Biblia-társulat, Budapest, 1921
11x17; 797+269 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 113