Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Tváre okolo jaslí
Jakub, Jozef, Mudrci, Jese, Pastier, Herodes
#33797
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
2xDVD; 173 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Mimiškôlka
...obsahuje spevník...
#33799
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2005
CD;
SK;
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Zdravie ako hra. Filipovi kamaráti
dokumentárny film
#33800
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
1 DVD; 20 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Cesta k Bohu
dokumentárny film
#33801
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
1xDVD; 39 min
SK; Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Rozvody
dokumentárny film
#33802
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
1xDVD; 49 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Pavlova služba
Animované biblické príbehy Novej zmluvy
Časť 24
#33803
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2008
DVD; 26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Baránok Boží
Animované biblické príbehy Novej zmluvy
Časť 19
#33736
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
32 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Príbehy písané životom
1. séria dokumentárnych filmov
#33737
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2011
83 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
3. séria dokumentárnych filmov
#33738
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
93 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
4. séria dokumentárnych filmov
#33739
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
104 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Mimiškôlka
...Dvojka...program pre najmenšie deti
Výukový, zážitkový program kreatívnej práce s deťmi 1-6 rokov
#33740
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
3xCD
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 2
Achillove päty EVOLÚCIE
15 vedcov odhaľuje fatálne chyby evolučného modelu v jeho údajne najsilnejších oblastiach
#33741
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
2DVD, 96 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 2
Príbehy písané životom
5. séria dokumentárnych filmov
#33728
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
118 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
STVORENIE. Svedectvo planéty Zem
Film o Stvoriteľovi, Jeho diele a láske ku každému človeku. Unikátny filmový projekt.
Fotografie: Henry Strober Hudba: Pražský symfonický orchester-Dominik Buchner, filmová hudba.
#33729
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
27 min
SK, EN
Stav v knižnici: 1
JAKÝ JE NÁŠ PŮVOD?
Aneb na pravdě záleží
4 přednášky Mgr. Libora Votočka
#33711
Kategória: DVD
Maranatha, Praha
DVD 1 ,DVD 2 + DVD-Bonus
CZ
Stav v knižnici: 1
Listy z osamelého ostrova
DVD 1: Listy do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatír
DVD 2: Listy do Sárd, Filadelfie, Laodicei
#33631
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2010
DVD 1, DVD 2, 195 min
SK,ENG Titulky: SK
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
nádeje, zmyslu, odpovedí, pravdy
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33614
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
115min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
Spasiteľa, záchrany, pokoja, slobody
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33615
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
115min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
oddychu, originálu, osudu
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33616
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
87min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
lásky, bezpečia, oddanosti
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33617
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
87min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
ZJEVENÍ
Nevěsta, šelma a Babylon
Odhalte skrytá biblická proroctví knihy Zjevení
#33622
Kategória: DVD
Maranatha, Praha, 2019
63min
CZ, EN Titulky: CZ, EN
Stav v knižnici: 2
"Zprávy z Východu"
Záznam šesti vystoupení D.K.Nelsona v rámci Setkání ASI, 2006, Praha
Dwight K. Nelson
#33623
Kategória: DVD
AWR studio, Praha, 2006
DVD 1, 2, 3
čeština
Stav v knižnici: 1
Proč nezkusit cestu víry
16 přednášek
Pavel Šimek
#33624
Kategória: DVD
Maranatha, Praha, 2015
DVD 1-8
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblia pre najmenších
52 animovaných príbehov
#33606
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
DVD 1, DVD 2, 156 min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Dobrodružstvá chrobáčikov
13 animovaných príbehov na 3 DVD
#33607
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
DVD 1, 2, 3, 312 min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Príbehy písané životom
7. séria dokumentárnych filmov
#33608
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
108 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
ŽIVOT
náhoda, alebo zámer?
#33528
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Jána
Sfilmovaná Biblia
Dej filmu verný biblickému záznamu
#33540
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
174 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Makabejci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 1
#33548
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Marco Polo
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 2
#33549
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Jana z Arku
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 3
#33550
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Krištof Kolumbus
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 4
#33551
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Leonardo da Vinci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 5
#33552
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
29 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Galileo Galilei
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 6
#33553
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
William Bradford
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 7
#33554
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Pocahontas
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 8
#33555
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Benjamin Franklin
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 9
#33556
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
George Washington
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 10
#33557
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Ludwig van Beethoven
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 11
#33558
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Abraham Lincoln
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 12
#33559
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
29 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Florence Nightingale
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 13
#33560
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Harriet Tubman
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 14
#33561
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Luis Pasteur
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 15
#33562
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
25 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Thomas Alva Edison
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 16
#33563
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Alexander Graham Bell
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 17
#33564
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Marie Curie Sklodowska
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 18
#33565
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Bratia Wrightovci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 19
#33566
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Helen Keller
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 20
#33567
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Príběh Ježíše Krista pro děti
Pravdivý příběh o Ježíši, jak ho viděly děti jeho doby
#33594
Kategória: DVD
Nový život, o.p.s., Praha, 1999
62 min
CZ,SK... Titulky: CZ,EN
Stav v knižnici: 1
Pod tlakem
Pět fotbalových hvězd vypráví příběhy o tom, jak čelí tlaku v této krásné hře i v životě
#33597
Kategória: DVD
Produced by Gorilla Pictures, 2014
26min 30s
CZ,EN ...
Stav v knižnici: 1
ŽIVOT
náhoda, nebo záměr?
Rudolf Nagy
#33598
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
CZ,SK,EN Titulky: CZ,SK
Stav v knižnici: 2
Povedz to svetu
Historický film
#33512
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
154 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 3
Dotkni sa neba
Misijno-evanjelizačný program Mladí pre Ježiša
#33508
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
28 min
SK,CZ Titulky: SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 3
Ježišove príbehy
Narodenie - Život a služba
2 - dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories
#33510
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
56 min ( 2 diely )
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Hľadanie 2
pokoja, oddanosti, najlepšieho, odovzdania, života po živote, nevinnosti, spoločenstva, zdravia,...
Austrálsky dokumentárny seriál
#33458
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2005
DVD 3, DVD 4
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Privilegovaná planéta
Hľadanie zmyslu vo vesmíre
#33455
Kategória: DVD
ORDO SALUTIS, Bratislava, 2008
60 min
SK, ENG
Stav v knižnici: 1
Strom života. The Tree of Life
Film USA
Réžia: Terrence Malick
#33447
Kategória: DVD
2011
139 min
Stav v knižnici: 1
S triezvou hlavou
Príbehy písané životom. Dokumentárny film
#33451
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
48 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Vynoril som sa čistý
Príbehy písané životom. Dokumentárny film
#33452
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
40 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Majstrova šifra
#33453
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2010
160 min (5 dielov )
SK,ENG Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 137