Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Listy z osamelého ostrova
DVD 1: Listy do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatír
DVD 2: Listy do Sárd, Filadelfie, Laodicei
#33631
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2010
DVD 1, DVD 2, 195 min
SK, ENG Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
HĽADANIE
nádeje, zmyslu, odpovedí, pravdy
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33614
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
115min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
Spasiteľa, záchrany, pokoja, slobody
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33615
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
115min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
oddychu, originálu, osudu
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33616
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
87min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
HĽADANIE
lásky, bezpečia, oddanosti
14-dielny austrálsky dokumentárny seriál, 2.séria
#33617
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
87min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
ZJEVENÍ
Nevěsta, šelma a Babylon
Odhalte skrytá biblická proroctví knihy Zjevení
#33622
Kategória: DVD
Maranatha, Praha, 2019
63min
CZ, EN Titulky: CZ, EN
Stav v knižnici: 2
"Zprávy z Východu"
Záznam šesti vystoupení D.K.Nelsona v rámci Setkání ASI, 2006, Praha
Dwight K. Nelson
#33623
Kategória: DVD
AWR studio, Praha, 2006
DVD 1, 2, 3
čeština
Stav v knižnici: 1
Proč nezkusit cestu víry
16 přednášek
Pavel Šimek
#33624
Kategória: DVD
Maranatha, Praha, 2015
DVD 1-8
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblia pre najmenších
52 animovaných príbehov
#33606
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
DVD 1, DVD 2, 156 min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Dobrodružstvá chrobáčikov
13 animovaných príbehov na 3 DVD
#33607
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
DVD 1, 2, 3, 312 min
SK, EN Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
Príbehy písané životom
7. séria dokumentárnych filmov
#33608
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
108 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 2
ŽIVOT
náhoda, alebo zámer?
#33528
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Jána
Sfilmovaná Biblia
Dej filmu verný biblickému záznamu
#33540
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
174 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Makabejci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 1
#33548
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Marco Polo
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 2
#33549
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Jana z Arku
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 3
#33550
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Krištof Kolumbus
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 4
#33551
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Leonardo da Vinci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 5
#33552
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
29 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Galileo Galilei
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 6
#33553
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
William Bradford
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 7
#33554
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Pocahontas
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 8
#33555
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Benjamin Franklin
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 9
#33556
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
George Washington
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 10
#33557
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Ludwig van Beethoven
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 11
#33558
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Abraham Lincoln
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 12
#33559
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
29 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Florence Nightingale
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 13
#33560
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Harriet Tubman
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 14
#33561
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
30 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Luis Pasteur
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 15
#33562
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
25 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Thomas Alva Edison
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 16
#33563
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
26 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Alexander Graham Bell
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 17
#33564
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Marie Curie Sklodowska
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 18
#33565
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Bratia Wrightovci
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 19
#33566
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
27 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Helen Keller
Animované príbehy velikánov dejín
Časť 20
#33567
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
28 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Príběh Ježíše Krista pro děti
Pravdivý příběh o Ježíši, jak ho viděly děti jeho doby
#33594
Kategória: DVD
Nový život, o.p.s., Praha, 1999
62 min
CZ,SK... Titulky: CZ,EN
Stav v knižnici: 1
Pod tlakem
Pět fotbalových hvězd vypráví příběhy o tom, jak čelí tlaku v této krásné hře i v životě
#33597
Kategória: DVD
Produced by Gorilla Pictures, 2014
26min 30s
CZ,EN ...
Stav v knižnici: 1
ŽIVOT
náhoda, nebo záměr?
Rudolf Nagy
#33598
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
CZ,SK,EN Titulky: CZ,SK
Stav v knižnici: 2
Povedz to svetu
Historický film
#33512
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
154 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 2
Dotkni sa neba
Misijno-evanjelizačný program Mladí pre Ježiša
#33508
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
28 min
SK,CZ Titulky: SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 3
Ježišove príbehy
Narodenie - Život a služba
2 - dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories
#33510
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
56 min ( 2 diely )
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Hľadanie 2
pokoja, oddanosti, najlepšieho, odovzdania, života po živote, nevinnosti, spoločenstva, zdravia,...
Austrálsky dokumentárny seriál
#33458
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2005
DVD 3, DVD 4
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Princ Egyptský
Animovaný film
#33454
Kategória: DVD
DREAMWORKS Animation LLC.
94 min
CZ,PL,HU,EL,GB Titulky: GB,TR
Stav v knižnici: 1
Privilegovaná planéta
Hľadanie zmyslu vo vesmíre
#33455
Kategória: DVD
ORDO SALUTIS, Bratislava, 2008
60 min
SK, ENG
Stav v knižnici: 1
Strom života
Film
#33447
Kategória: DVD


Stav v knižnici: 1
S triezvou hlavou
Príbehy písané životom. Dokumentárny film
#33451
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
48 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Vynoril som sa čistý
Príbehy písané životom. Dokumentárny film
#33452
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
40 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Majstrova šifra
#33453
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2010
160 min (5 dielov )
SK,ENG Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Hľadanie 1
nesmrteľnosti, osloboditeľa, slobody, nádeje, nového sveta, života vo vesmíre, moci, hrdinu,...
Austrálsky dokumentárny seriál
#33442
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2005
DVD 1, DVD 2
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Z rozprávania starých rodičov
6.séria dokumentárnych filmov
#33443
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
DVD 1, DVD 2, 277 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 4
Ježišove príbehy. Narodenie - Život a služba
2-dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories
#33435
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
56 min (2 diely)
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Sblížení srdcí. DVD 1, DVD 2
Záznam přednášek z modliteben CASD v Ostravě
Tom & Alane Watersovi
#33426
Kategória: DVD
JUPOS, Ostrava, 2007
12 tém
čeština
Stav v knižnici: 1
Politická moc a náboženství v USA
S násilím do Božího království?
Dr. Gerhard Padderatz
#33427
Kategória: DVD
Maranatha, Praha

čeština
Stav v knižnici: 1
Neuveriteľné stvorenia popierajúce evolúciu
Dr. Jobe Martin
#33224
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
2xDVD
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 2
Řekni to světu
Kyle Portbury
#33201
Kategória: DVD
Australasian Conference Association, 2015
1xDVD
čeština
Stav v knižnici: 1
Hacksaw Ridge. Zrození hrdiny. Film podle skutečné události
Desmond Doss a Mel Gibson
#33202
Kategória: DVD
Cross Creek Pictures, 2016
1xDVD, 133min
CZ,EN Titulky: CZ,SK
Stav v knižnici: 1
Konferencia SZ CASD 2011 + Benefičný koncert
#33185
Kategória: DVD
Štúdio nádej, Bratislava, 2011
2xDVD
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Byť FIT je HIT!
CD-ROM s receptami
#33122
Kategória: DVD
Štúdio nádej, Bratislava, 2007
313 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Cosmic Conflict, the origin of evil
Doug Batchelor
#33104
Kategória: DVD
Amazing Facts, 2009
DVD; 40:47 min
EN,SP,FR
Stav v knižnici: 1
NET 96, 98
#33105
Kategória: DVD

14x DVD;
SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
2.séria dokumentárnych filmov
#33093
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2012
DVD; 147 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
Pathfinder-dokumentárny film
#33094
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2016
DVD; 30 min
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 123