Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Písně sionské
#33600
Kategória: Hudba
Samizdat
A5, 44 strán
Stav v knižnici: 1
Kľúč k srdcu 1 - detský
Zozbieral a zostavil: ThMgr. Stanislav Bielik
#33506
Kategória: Hudba
Advent-Orion, Martin, 1997
12x17,5cm; 59 piesní
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Spievajme radostne
#33182
Kategória: Hudba
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1987
10x14; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Výber duchovných piesní II.
Pre spevokoly
Zozbieral Andrej Mesík
#33123
Kategória: Hudba
Náboženská obec adventistov siedmeho dňa v Bratislave, 1951
A4; 48 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Radost
Miloslav Bláha
#33124
Kategória: Hudba
Samizdat, 1949
A4; 25 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Písně sionské
Výběr sborových písní pro žáky Biblického semináře
#33127
Kategória: Hudba
1968
A5; 168 písní
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Chváľte Boha. Spevník
#33143
Kategória: Hudba
Cirkev adventistov s.d., Banská Bystrica, 1951
10x14,5; 322 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sladěni s Bohem
Dar hudby a její projevy v liturgii
Lilianne Doukhanová
#31140
Kategória: Hudba
Advent-Orion, Praha , 2015
16x24; 253 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Si moja hviezda
pre Pathfinder 2007
#31142
Kategória: Hudba
Pripravilo Art Music Union, o.z., 2007
A5;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Písně sionské
#31073
Kategória: Hudba
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha, 1968
12,5x 19,5; 553 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Od rock ´n rollu k Skale vekov
Skúmanie duchovného pozadia hudby
Brian S. Neumann
#30113
Kategória: Hudba
Advent-Orion, Vrútky , 1997
A5; 106 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Piesne mladých I.
#30922
Kategória: Hudba
Samizdat
A5; 303 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Chváľte svojho Stvoriteľa
Slovenské texty piesní nového spevníku
#30923
Kategória: Hudba
Samizdat
20x10,5 cm; 247 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Každý týždeň zaspievajme novú pieseň!
#30924
Kategória: Hudba
Samizdat
A5; 61 strán
slovenčina, čeština
Stav v knižnici: 1
Život náš
Zpěvník
Kolektiv autorů
#30184
Kategória: Hudba
Agentura ADVENTURE, Praha
16x11; 194 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Život náš
Zpěvník Díl II.
Kolektiv autorů
#30185
Kategória: Hudba
Agentura ADVENTURE, Praha, 1991
16x11; 109 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Kľúč k srdcu 1
Zozbieral a zostavil: ThMgr. Stanislav Bielik
#30192
Kategória: Hudba
Advent-Orion, Martin, 1996
17x12; 41 piesní
slovenčina
Stav v knižnici: 6
Kľúč k srdcu 2
Zozbieral a zostavil: ThMgr. Stanislav Bielik
#30193
Kategória: Hudba
Advent-Orion, Martin, 1996
17x12; 40 piesní
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Písně studia Poselství naděje
#30465
Kategória: Hudba
Samizdat
A4; 48 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zpívej píseň novou
Petr Chroust
#30493
Kategória: Hudba
LUXPRESS, Praha, 1990
A5; 32 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Rocková hudba
Petr Škrla
#30508
Kategória: Hudba
JUPOS, Ostrava, 2010
A5; 86 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Spevník
Letný Detský Biblický tábor Kojšov 2005
#30597
Kategória: Hudba
Samizdat, 2005
A5; 34 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Spevník
Detský Biblický tábor Thurzov 2001
#30598
Kategória: Hudba
Samizdat, 2001
A5; 60 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Piesne pre deti
Kolektív autorov
#30621
Kategória: Hudba
Sekcia Vnútromisijného výboru ECAV pre hudbu a spev, Kežmarok, 1995
A5; 29 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Buď Tobě sláva
Zpěvníček pro rodinné služby Boží
Kolektiv autorů
#30732
Kategória: Hudba
Českobratrská církev evangelická v NSR, 1983
A5; 157 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Duchovná hudba
Existujú duchovné kritériá na posúdenie bohatstva duchovných piesní?
Ernst Trachsel-Pauli
#30790
Kategória: Hudba
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista ,Bratislava, 2002
A6; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zpěvník
Písně Sionské
#31109
Kategória: Hudba
Nakladatelství J. Cepl, Praha
A5; 543 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Počet položiek: 27