Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Povrázky 4
Učebnica pre najmenších školákov
#33537
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2009
A4, 60 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 6
Učebnica pre najmenších školákov
#33538
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2010
A4, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 7
Učebnica pre najmenších školákov
#33539
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2011
A4, 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rýchly šíp
Josephine Cunnington Edwarsová
#33585
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 1999
A5, 169 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
POVRÁZKY 4
Učiteľská príručka
#33459
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky , 2010
A4
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Cesta domov
Čítanie pre deti počas Modlitebného týždňa 2011
Charles Mills
#33404
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Spoločne sa podeľme o evanjelium
Modlitebné prednášky pre deti 2005
Linda Mei-Lin Kohová
#33405
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2005
A5; 19 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Božie slovo v našich srdciach
Čítanie pre deti počas Modlitebného týždňa 2012
Anne-May Wollanová
#33406
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2012
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Na ceste za Ježišom
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti 2013
Saustin Mfune
#33407
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2013
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ježišov sľub
Čítanie Modlitebného týždňa pre deti 2007
Linda Mei-Lin Kohová
#33408
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2007
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Raduj sa a spievaj: Ježiš skoro príde
Modlitebný týždeň pre deti 2000
Judi Rogersová
#33409
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2000
A5; 20 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia stále prehovára. Preži moc Jeho Slova
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti 1998
Charles Mills
#33410
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 1998
A5; 27 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zjednotení Božím Slovom
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti 2001
Martha J. Feldbushová
#33411
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2001
A5; 23 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Hniezdo pre sovičky
Podľa skutočného príbehu
Sue Mongredien
#33416
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
13,5x19; 118 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Plachý poník
Podľa skutočného príbehu
Sarah Hawkinsová
#33417
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
13,5x19; 138 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
O Ježíši a dětech
Katarína Urbanová
#33394
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2010
16x11; 12 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Poďme si čítať!
Príbehy na každý deň. 1
Marcela a Stanislav Bielikovci
#33386
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2001
A6; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 5
#33348
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1987
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko
#33349
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1982
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti
#33350
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1983
A5; 26 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 7
#33351
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1984
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 9
#33352
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1984
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 5
#33353
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 4
#33354
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 3
#33355
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1986
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 8
#33356
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1988
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 11
#33357
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1988
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše svetielko 9
#33359
Kategória: Knihy pre deti
ADVENT, Praha, 1990
A5; 19 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príbehy o Ježišovom kráľovstve
Modlitebné prednášky pre deti
#33360
Kategória: Knihy pre deti
ADVENT, Praha, 1992
A5; 19 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zdravie na tanieriku
Janka Nielsonová
#33206
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus n.o., Košice, 2017
A5; 73 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
V záhrade a ďalšie príbehy
Marcela Bieliková
#33106
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
17x18; 188 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Srdiečkové básničky
Janka Nielsenová
#33107
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus n.o., Košice, 2015
A5; 34 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Mačiatka a ich nový domov
Podľa skutočného príbehu
Sue Mongredien
#33126
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
A5; 130 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Jazvecov zlý deň
Podľa skutočného príbehu
Sarah Hawkinsová
#33134
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
A5; 123 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nenič svoje múdre telo
Claire Raynerová
#31160
Kategória: Knihy pre deti
Sonus, Banská Bystrica, 1996
17x24,5; 48 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Zvierací záchranári. Hľadá sa šteniatko
Podľa skutočného príbehu
Sue Mongredien
#31161
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2016
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Zatúlané jahniatko
Podľa skutočného príbehu
Kate Davies
#31162
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2016
A5; 126 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Kozliatko v ohrození
Podľa skutočného príbehu
Mary Kellyová
#31163
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2015
A5; 128 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Našiel sa zajačik
Podľa skutočného príbehu
Jill Hucklesby
#31164
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2016
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Opustený ježko
Podľa skutočného príbehu
Jill Hucklesby
#31165
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2016
A5; 140 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ryšavka pod hviezdami
Michaela Hrachovcová
#31130
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky , 2016
16x18; 85 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poďme si čítať!
Príbehy na každý deň. 15
Marcela a Stanislav Bielikovci
#31096
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2005
A6; 156 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filipove prázdninové dobrodružstvá
Michal a Daniela Fischer
#31058
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2015
16x18; 179 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poďme si čítať!
Príbehy na každý deň. 11
Marcela a Stanislav Bielikovci
#30917
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2002
A6; 146 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Mana Bible 2003
#30918
Kategória: Knihy pre deti
Mezinárodní biblická společnost, Praha, 2003
A5; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Mana Bible 2004
#30919
Kategória: Knihy pre deti
Mezinárodní biblická společnost, Praha, 2004
A5; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sluníčko a my děti
Zuzana Večeřová
#30920
Kategória: Knihy pre deti
LUXPRESS, Praha, 1993
A5; 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Alík a jazvec
Oldřich Brož
#30916
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky , 2014
16x18; 65 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kde sa vzali...DINOSAURY... a kam zmizli?
Elaine Graham-Kennedyová
#30008
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2010
25x23; 80 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Detským srdiečkam 1
Katarína Kernová
#30020
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2008
16x18; 156 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Detským srdiečkam 3
Katarína Kernová
#30021
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2009
16x18; 156 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Filip na Detských ostrovoch a iné dobrodružstvá
Renata Kaminská, Pepa Popper
#30022
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2008
16x18; 168 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Filip v Jaskyni pokladov a ďalšie dobrodružstvá
Renata Kaminská, Pepa Popper
#30023
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2009
16x18; 235 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filipove ďalšie dobrodružstvá
Jacques Breuil - Jean Breuil
#30024
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2009
16x18; 152 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filipove dobrodružstvá
Jacques Breuil - Jean Breuil
#30025
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2009
16x18; 176 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hľadaj a nájdi v Biblii
Najzaujímavejšie príbehy Starej a Novej zmluvy
Carl Anker Mortensen
#30028
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2009
31x25; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Hrošie príbehy
V.& J. Spielvogelové
#30029
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
23x28; 88 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
O hviezdičkách a škriatkoch
Ludmila Loderová
#30037
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
16x18; 165 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Štebotavé veršíky
alebo Čo vieme o vtákoch
MUDr. Ladislav Kvasnička st.
#30041
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2010
16x18; 74 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Tajomstvo jaskyne
Arthur S. Maxwell
#30042
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2009
11,5x17; 105 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 128