Knižnica bude od 5. mája 2021 otvorená vždy v stredu od 16. do 18.h. O ďalšom postupe vás budeme informovať.
Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Naše světélko 3
nové
#33804
Kategória: Knihy pre deti
Církev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
HUGO
Daniela Fischer
#33790
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2020
21,5x20cm; 72 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pojďme si číst 17
Připravil Roman Buchtel a kol.
#33783
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE v hádankách a odpovědích
Kolektiv autorů
#33756
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A 5, 247 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Tak to začalo na zemi
Písmo svaté pro naše nejmenší
Omalovánky - Retro edice
#33757
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A4, 28 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lid pouště
Omalovánky - Retro edice
#33758
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A5, 30 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prosím si, skvelá mamička
Drobné radosti
Anne de Graaf
#33760
Kategória: Knihy pre deti
POKOJ, Bratislava, 1994
16x15,5cm; 22 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 1
KĽÚČE A3
Učebnica náboženstva pre I. stupeň základných škôl
Kolektív autorov
#33763
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2006
A5, 103 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cifruška Lipienka a jej kamaráti
Radomír Socha
#33750
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
18,5x17cm; 154 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Gigi a Lulu
Daniela Fischer
#33751
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
21,5x20cm; 77 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 3
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33748
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 1994
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 1
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33746
Kategória: Knihy pre deti
Advent, Praha, 1992
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 2
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33747
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 1993
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poučen tygrem
Norma R. Youngbergová
#33744
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dopis tobě!
#33733
Kategória: Knihy pre deti
GBV Dillenburg GmbH, Eschenburg, 2008
15x10,5cm; 64 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Včelár Jožko
Napísala a ilustrovala Simona Čechová
#33727
Kategória: Knihy pre deti
IKAR, a.s.- Stonožka, Bratislava, 2019
20x20 cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Murko sa vracia
Michaela Hrachovcová
#33689
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
19x17cm; 66 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
JEŽIŠ MESIÁŠ
Človek, ktorý mení svet. Komiks
Willem de Vink
#33690
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,5x22cm; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Emka a lesné zvieratká
Daniela Nováková - Ľubica Brezovická Šebeková
#33660
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
19,6x21,5 cm; 65 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Eli v Afrike
Slonie dobrodružstvá
Michal Fischer, Martina Blaščáková
#33646
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,6x23,3 cm, 91 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filipove cestovateľské dobrodružstvá
Daniela Fischer, Martina Blaščáková
#33649
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2016
16,8x18,5 cm, 193 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratený kľúčik a iné dobrodružné príbehy
Marcela Bieliková
#33652
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
16,8x18,6 cm, 182 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ADELKA
Daniela Fischer
#33655
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2018
19,4x21,6 cm, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 4
Učebnica pre najmenších školákov
#33537
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2009
A4, 60 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 6
Učebnica pre najmenších školákov
#33538
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2010
A4, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 7
Učebnica pre najmenších školákov
#33539
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2011
A4, 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rýchly šíp
Josephine Cunnington Edwarsová
#33585
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 1999
A5, 169 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
POVRÁZKY 4
Učiteľská príručka
#33459
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky , 2010
A4
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Cesta domov
Čítanie pre deti počas Modlitebného týždňa 2011
Charles Mills
#33404
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Spoločne sa podeľme o evanjelium
Modlitebné prednášky pre deti 2005
Linda Mei-Lin Kohová
#33405
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2005
A5; 19 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Božie slovo v našich srdciach
Čítanie pre deti počas Modlitebného týždňa 2012
Anne-May Wollanová
#33406
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2012
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Na ceste za Ježišom
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti 2013
Saustin Mfune
#33407
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2013
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ježišov sľub
Čítanie Modlitebného týždňa pre deti 2007
Linda Mei-Lin Kohová
#33408
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2007
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Raduj sa a spievaj: Ježiš skoro príde
Modlitebný týždeň pre deti 2000
Judi Rogersová
#33409
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2000
A5; 20 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia stále prehovára. Preži moc Jeho Slova
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti 1998
Charles Mills
#33410
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 1998
A5; 27 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zjednotení Božím Slovom
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti 2001
Martha J. Feldbushová
#33411
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2001
A5; 23 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Hniezdo pre sovičky
Podľa skutočného príbehu
Sue Mongredien
#33416
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
13,5x19; 118 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Plachý poník
Podľa skutočného príbehu
Sarah Hawkinsová
#33417
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
13,5x19; 138 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
O Ježíši a dětech
Katarína Urbanová
#33394
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2010
16x11; 12 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Poďme si čítať!
Príbehy na každý deň. 1
Marcela a Stanislav Bielikovci
#33386
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2001
A6; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 5
#33348
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1987
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko
#33349
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1982
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko
Prednášky Modlitebného týždňa pre deti
#33350
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1983
A5; 26 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 7
#33351
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1984
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 9
#33352
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1984
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 5
#33353
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 4
#33354
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 3
#33355
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1986
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 8
#33356
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1988
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 11
#33357
Kategória: Knihy pre deti
Cirkev adventistů s.d., Praha, 1988
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše svetielko 9
#33359
Kategória: Knihy pre deti
ADVENT, Praha, 1990
A5; 19 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príbehy o Ježišovom kráľovstve
Modlitebné prednášky pre deti
#33360
Kategória: Knihy pre deti
ADVENT, Praha, 1992
A5; 19 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zdravie na tanieriku
Janka Nielsonová
#33206
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus n.o., Košice, 2017
A5; 73 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
V záhrade a ďalšie príbehy
Marcela Bieliková
#33106
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
17x18; 188 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Srdiečkové básničky
Janka Nielsenová
#33107
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus n.o., Košice, 2015
A5; 34 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Mačiatka a ich nový domov
Podľa skutočného príbehu
Sue Mongredien
#33126
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
A5; 130 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Jazvecov zlý deň
Podľa skutočného príbehu
Sarah Hawkinsová
#33134
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2017
A5; 123 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nenič svoje múdre telo
Claire Raynerová
#31160
Kategória: Knihy pre deti
Sonus, Banská Bystrica, 1996
17x24,5; 48 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Zvierací záchranári. Hľadá sa šteniatko
Podľa skutočného príbehu
Sue Mongredien
#31161
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2016
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvierací záchranári. Zatúlané jahniatko
Podľa skutočného príbehu
Kate Davies
#31162
Kategória: Knihy pre deti
Fragment, Bratislava, 2016
A5; 126 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 150