Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Príbehy (nielen) deťom
Janka Nielsenová
nové
#33914
Kategória: Knihy pre deti
Ing. Janka Nielsenová, Košice, 2022
24x16,6cm; 127 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip vo Veľkomeste
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33915
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 45 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prázdniny v zátoke Detských ostrovov
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33916
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x16,5 cm; 43 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip v zoologickej záhrade
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33917
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 33 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip objavuje pohyb
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33918
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 31 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip v laboratóriu výskumníka Výživníka
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33919
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 40 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Enzo, čierny maznáčik
Janka Nielsenová
nové
#33893
Kategória: Knihy pre deti
Ing. Janka Nielsenová, Košice, 2023
24x17cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dobrodružstvá žabky Žblnky
Ludmila Loderová, Darina Krygielová
nové
#33896
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2023
18,5x16,5 cm; 239 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblia malého čitateľa
Michael C. Armour
nové
#33912
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, Austria, 2023
21x15,5cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
List pre Teba !
#33870
Kategória: Knihy pre deti
GUTE BOTSCHAFT Verlag, Germany, 1992
A6; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
VESMÍR
Úchvatnosť, veľkoleposť a krása Božieho stvorenia
Aký úžasný je náš Boh
#33876
Kategória: Knihy pre deti
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
26,5x26,5cm; 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Od príbehov k aktivitám a hrám
Námety na tvorivú prácu s príbehmi a pracovnými listami
Dominika Slováčková, Matej Slováček
#33878
Kategória: Knihy pre deti
Rokus, Prešov, 2021
A4; 123 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Od príbehov k aktivitám a hrám
Príloha k publikácii
Dominika Slováčková, Matej Slováček
#33879
Kategória: Knihy pre deti
Rokus, Prešov, 2021
A4;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Holub Piero
Jozef Kollár
#33860
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
21,5x14cm; 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Psík Haryk a huby. Harykov atlas húb
Edícia Filip
Radomír Socha
#33861
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
18,5x16,7cm; 153/28 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia malého čitateľa
Michael C. Armour
#33853
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, 2021
21x15,5cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Božia wifina
Tvorivý zošit, ktorý ťa napojí na Boha
Mgr. Blanka Ježková, Noemi Ježková
#33855
Kategória: Knihy pre deti
OZ Klub Prieskumník - Pathfinder, Bratislava, 2021
A5;
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Božia správa pre teba
Ilustrované biblické príbehy pre mládež
Scott Hayes a Lynn R. Camp
#33846
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, 2021
30,5x21,5cm; 255 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rozvíjení charakteru
Stavět na spolehlivém základu
Fran Armour
#33847
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, 2021
29,7x21cm; 36 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Kráľovné bieleho prsteňa
Ilustrovala Jitka Zajíčková
Martina Špinková
#33836
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
22x17cm; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hnedáčik a nájdená podkova
Michaela Hrachovcová
Ilustrovala Alice Danielovská
#33837
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
18,5x17cm; 90 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poznáváme Písmo Svaté
Text pro učitele / B / 8-11 let /
#33822
Kategória: Knihy pre deti
Církev adventistů s.d., Praha
A5; 168 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Povrázky 8
Učebnica pre najmenších školákov
#33829
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A4; 67 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 1
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
#33830
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2009
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 2
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
#33831
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2009
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 3
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
#33832
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2010
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krôčiky 4
Učebnica pre deti vo veku 3 - 6 rokov
#33833
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2010
21,5x18,5; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Tygr z Hořkého Údolí
Norma R. Youngbergová
#33812
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2020
A5; 149 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajemný ochránce
Příběhy Českých bratří z pobělohorské doby
#33813
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2013
A5; 106 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Oheň na horách
Norma R. Youngbergová
#33814
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2015
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hravo s Bibliou
Obsahuje námety na hry, výtvory z papiera, zamyslenia...
Mercè Segarra / Francesc Rovira
#33817
Kategória: Knihy pre deti
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2009
27x22,5cm; 95 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Naše světélko 3
#33804
Kategória: Knihy pre deti
Církev adventistů s.d., Praha, 1985
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
HUGO
Daniela Fischer
#33790
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2020
21,5x20cm; 72 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pojďme si číst 17
Připravil Roman Buchtel a kol.
#33783
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE v hádankách a odpovědích
Kolektiv autorů
#33756
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A 5, 247 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Tak to začalo na zemi
Písmo svaté pro naše nejmenší
Omalovánky - Retro edice
#33757
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A4, 28 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lid pouště
Omalovánky - Retro edice
#33758
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A5, 30 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prosím si, skvelá mamička
Drobné radosti
Anne de Graaf
#33760
Kategória: Knihy pre deti
POKOJ, Bratislava, 1994
16x15,5cm; 22 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 1
KĽÚČE A3
Učebnica náboženstva pre I. stupeň základných škôl
Kolektív autorov
#33763
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2006
A5, 103 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cifruška Lipienka a jej kamaráti
Radomír Socha
#33750
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
18,5x17cm; 154 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Gigi a Lulu
Daniela Fischer
#33751
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
21,5x20cm; 77 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 3
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33748
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 1994
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 1
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33746
Kategória: Knihy pre deti
Advent, Praha, 1992
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 2
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33747
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 1993
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poučen tygrem
Norma R. Youngbergová
#33744
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dopis tobě!
#33733
Kategória: Knihy pre deti
GBV Dillenburg GmbH, Eschenburg, 2008
15x10,5cm; 64 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Včelár Jožko
Napísala a ilustrovala Simona Čechová
#33727
Kategória: Knihy pre deti
IKAR, a.s.- Stonožka, Bratislava, 2019
20x20 cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Murko sa vracia
Michaela Hrachovcová
#33689
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
19x17cm; 66 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
JEŽIŠ MESIÁŠ
Človek, ktorý mení svet. Komiks
Willem de Vink
#33690
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,5x22cm; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Emka a lesné zvieratká
Daniela Nováková - Ľubica Brezovická Šebeková
#33660
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
19,6x21,5 cm; 65 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Eli v Afrike
Slonie dobrodružstvá
Michal Fischer, Martina Blaščáková
#33646
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2017
27,6x23,3 cm, 91 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filipove cestovateľské dobrodružstvá
Daniela Fischer, Martina Blaščáková
#33649
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2016
16,8x18,5 cm, 193 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratený kľúčik a iné dobrodružné príbehy
Marcela Bieliková
#33652
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
16,8x18,6 cm, 182 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ADELKA
Daniela Fischer
#33655
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2018
19,4x21,6 cm, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povrázky 4
Učebnica pre najmenších školákov
#33537
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2009
A4, 60 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Povrázky 6
Učebnica pre najmenších školákov
#33538
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2010
A4, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Povrázky 7
Učebnica pre najmenších školákov
#33539
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2011
A4, 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Rýchly šíp
Josephine Cunnington Edwarsová
#33585
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 1999
A5, 169 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
POVRÁZKY 4
Učiteľská príručka
#33459
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky , 2010
A4
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Cesta domov
Čítanie pre deti počas Modlitebného týždňa 2011
Charles Mills
#33404
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 15 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 181