Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Návrat Kráľa
Janka Nielsenová
nové
#33894
Kategória: Poézia
Ing. Janka Nielsenová, Košice, 2023
24x17cm; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pre Boží ľud
Janka Nielsenová
#33755
Kategória: Poézia
Sion plus, Košice, 2020
24x17cm; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jazyk spieva o Tvojom Slove
Básne
Milan Jurčo
#33700
Kategória: Poézia
Samizdat
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cesta na vrch Morija
Milan Jurčo
#33610
Kategória: Poézia
Samizdat
A5
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Moc Božieho slova
Jana Nielsenová
#33446
Kategória: Poézia
Sion plus n. o., Košice, 2018
17cm x24cm; 127 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Před tváří Otce
Samuel Martasek
#33400
Kategória: Poézia
Advent-Orion, Praha, 2016
11,5x20; 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
K branám z perel
Samuel Martasek
#33401
Kategória: Poézia
Advent-Orion, Praha, 2014
11,5x20; 115 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Betlémská hvězda
Samuel Martasek
#33402
Kategória: Poézia
Advent-Orion, Praha, 2013
11,5x20; 115 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ty si Peter Skala
Milan Jurčo
#33344
Kategória: Poézia
Cirkev bratská na Slovensku, Bratislava, 1980
A5; 214 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cesta na vrch Morija
Milan Jurčo
#33345
Kategória: Poézia
Cirkev bratská na Slovensku, Bratislava, 1972
A5; 128 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pozvanie do večnosti
Janka Nielsenová
#33108
Kategória: Poézia
Sion plus n.o., Košice, 2015
16x23; 34 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kto mi povie?
Zlata Vitézová
#33109
Kategória: Poézia
Sion plus n.o., Košice, 2017
A5; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hranice nekonečnej lásky
Janka Nielsenová
#33130
Kategória: Poézia
Sion plus n.o., Košice, 2016
17x23; 145 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Čo vidím srdcom
Janka Nielsenová
#33131
Kategória: Poézia
Sion plus n.o., Košice, 2015
17x23; 109 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pojď za mnou
Věra Gajdošíková
#30930
Kategória: Poézia
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha, 1998
A5; 173 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Viac než dar
Viera Kubíčková
#30072
Kategória: Poézia
Advent-Orion, Vrútky
39 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jazyk spieva o tvojom Slove
Milan Jurčo
#30226
Kategória: Poézia
Cirkev bratská, Bratislava, 1975
177 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Tou cestou
Zbierka básní II.
Kolektív autorov
#30227
Kategória: Poézia
Samizdat
A5; 37 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kaleidoskop
Petr Škrla
#30291
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 1996
A6; 93 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Váza z křemene
Básně a nebásně
Samuel Martasek
#30292
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2000
A6; 153 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Postřehy
Jarmila Dybová
#30293
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2006
A6; 111 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obrázky z Bible
Věra Gajdošíková
#30294
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2003
A6; 74 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obrázky z přírody
Věra Gajdošíková
#30295
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2003
A6; 123 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obrázky ze života
Věra Gajdošíková
#30296
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2002
A6; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zkušenosti
Jarmila Dybová
#30302
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2005
A6; 119 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Chci Tě chválit…
Věra Gajdošíková
#30303
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2002
A6; 138 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Opožděné prvotiny
Básně a trylky
Samuel Martasek
#30304
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 1998
A6; 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Je čas jít domů
Básně
Samuel Martasek
#30305
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 1998
A6; 104 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Život s Bohem - a s lidmi…
Věra Gajdošíková
#30306
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2008
A6; 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nauč mě, Pane, vzlétnout
Petr Škrla
#30307
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2005
A6; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Mozaika
Petr Škrla
#30308
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 1998
A6; 78 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Včely v jantaru
Samuel Martasek
#30321
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2007
A5; 77 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dětské básně
Kolektiv autorů
#30540
Kategória: Poézia
Samizdat
A5; 102 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
CESTA
Láska mezi trny
Jaroslava Staňková
#30635
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2009
B6; 44 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesty
Jarmila Dybová
#30655
Kategória: Poézia
JUPOS, Ostrava, 2010
A6; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta po kameňoch
Ondrej Betko
#30795
Kategória: Poézia
Athena, Bratislava, 1999
A5; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 36