Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Nebojte se!
Irena Perůtková
nové
#33743
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2009
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťan a hledání životního partnera
Walter Nitsche
#33707
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
ethics, Ostrava, 1992
7x4,5cm; 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Čo by mal muž vedieť o žene
Nancy van Peltová
#33692
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2013
12,5x11cm; 171 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Radost být ženou
a čím k tomu může přispět muž
Ingrid Trobischová
#33696
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Signum unitatis a Křesťanský život, Albrechtice
A5, 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak si navzájem lépe porozumíme
Kapitoly z psychologie sociální komunikace
Doc. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
#33685
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Svoboda, Praha, 1988
A5, 236 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť
Prvá časť: Ako myslenie mení chemické reakcie v mozgu
Neil Nedley, M.D.
#33679
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2019
24x16,5 cm; 161 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak přežít krizi středního věku
Josef Hrdinka
#33626
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2014
12,5x10,5cm
čeština
Stav v knižnici: 1
Kým si poviete ÁNO
Príručka pre páry, ktoré sa pripravujú na šťastné manželstvo
Gábor Mihalec
#33541
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Praha, 2018
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sdílení naděje
Jaro Křivohlavý
#33542
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1997
18x11cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ADVENTNÍ DOMOV
vydáno podle spisů E. G. White
#33572
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
24x16cm; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Ellen Gould Whiteová
#33577
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
24x16cm; 164 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Zajtra znovu a inak
Návod pre šťastnú rodinu
Nancy Van Peltová
#33601
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A5, 128 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Porušený slib
Hledání naděje, uzdravení a odpuštění po rozvodu
Richard T. D´Avanzo, Tim a Julie Canuteson
#33514
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent - Orion, Praha, 2013
A5, 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří
Stres
Cameron Johnston
#33524
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent - Orion, Praha, 2016
21,5x17cm; 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Učíme děti ptát se a přemýšlet
Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí
Eva Zoller
#33525
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Portál, Praha, 2012
23x16cm; 93 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sila nádeje
Ako zvíťaziť nad depresiou,úzkosťou, stresom a pocitom viny
Julián Melgosa & Michelson Borges
#33509
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2018
A5, 112 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Adventní domov
E.G.Whiteová
#33462
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A4, 214 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblické rodiny
Diskusní pomůcka pro rodiče
#30716
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha
A5; 48 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Radostná staroba
Dora Rappardová
#33413
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Creativpress, Bratislava, 1991
A5; 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Porozumění v manželství
Paul Tournier
#33415
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1994
11x18; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
S nikým nechodím a nejsem cvok
Joshua Harris
#33387
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
SAMUEL, Praha, 2004
A5; 175 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hodnota člověka
Josh McDowell
#33382
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1999
A4; 147 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Muži a sexuální pokušení
Bill Perkins
#33383
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samuel, Praha, 2002
A4; 138 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Manželská setkání
Soubor přednášek lentího tábora YMCA
#33384
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
YMCA, Kroměříž, 1995
A4; 100 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Adventní domov
Ellen G. Whiteová
#33212
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat, 2017
A5; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Manželstvo. Raj alebo peklo
Radomír Jonczy
#33167
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2016
A5; 22 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak vychovat děti a nepřijít o rozum. Principy, jež učí sám život
Kevin Leman
#33111
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 2011
A5; 198 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky
Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Sylva Eliášová
#33118
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Portál, Praha , 2007
A5; 194 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Máš mozog
Rady pre mladých na rozvoj osobného potenciálu
Ben Carson
#33121
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A5; 237 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak vést děti k Bohu
Adventistický teologický institut
#33137
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2017
A5; 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Rodičovství chce odvahu
James Dobson
#31155
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 1995
12x19; 190 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Být sám sebou
Tvoje dítě má hodnotu
James Dobson
#31156
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 1994
12x19; 174 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Manželství a sexualita
James Dobson
#31157
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Nová naděje, Brno, 1993
A5; 137 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zdravá rodina
James Dobson
#31158
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Nová naděje, Brno, 1994
A5; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Rodičem malého dítěte v moci Ducha
Sally Hohenbergerová
#31146
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2014
A5; 228 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Objav svoju hodnotu
O význame sebadôvery a jej budovaní
Dr. Julián Melgosa
#31062
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2014
17x24; 190 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rodičem v moci Ducha
Sally Hohenbergerová a Tim a Julie Canutesonovci
#31048
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2004
A5; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie
Jaro Křivohlavý
#31045
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Grada, Praha, 2011
A5; 141 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ako prežiť krízu stredného veku
Josef Hrdinka
#31071
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2015
10x12; 139 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Výchova dětí
Ellen G. Whiteová
#30947
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A4; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým
Jaro Křivohlavý
#30931
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2005
10x15 cm; 91 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zármutok
Ako sa vysporiadať so stratou blízkeho človeka
Pablo Martínez, Ali Hullová
#30932
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta Libri, Bratislava, 2007
A5; 134 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povídej, naslouchám
Jaro Křivohlavý
#30933
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat, Praha, 1993
A6; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prečo mám strach povedať ti, kto som?
Vnútorné pohľady na osobný rast
John Powell SJ
#30934
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Dobrá kniha, Trnava, 2007
A5; 99 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kdo jsem?
Arthur F. Miller, Ralph T. Mattson
#30935
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1998
A5; 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hľadanie rovnováhy
Alan Loy McGinnis
#30936
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1998
A5; 168 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Seba/dôvera
Ako sa stať sám sebou
Alan Loy McGinnis
#30937
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1996
A5; 139 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Příprava na manželství
Křesťanská rodinná výchova
Marie Frydrychová
#30938
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Nová naděje, Turnov, 1992
A5; 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Úspech
Ako dosahovať maximálne výkony
Alan Loy McGinnis
#30939
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1996
A5; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Priateľ/stvo
Ako sa priblížiť k ľuďom, na ktorých nám záleží
Alan Loy McGinnis
#30940
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1995
A5; 158 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Skutečná změna je možná, jestliže začneš UVNITŘ
Larry Crabb
#30941
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1993
A5; 216 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Muž a žena
Larry Crabb
#30942
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1997
A5; 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ako zvládnuť dospievanie svojho dieťaťa
Nancy van Peltová
#30943
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2013
9,5x12 cm; 163 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zítra znovu a jinak
Návod pro šťastnou rodinu
Nancy van Peltová
#30944
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent, Praha, 1991
A5;108 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ukaž mi cestu
Jak pomoci svým dětem najít vztah k Bohu
Donna Habenichtová
#30002
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2010
A5; 254 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
ŠIRŠIE SÚVISLOSTI alebo čo je v živote skutočne dôležité
Ben Carson, Gregg Lewis
#30040
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2010
13,8x21,5; 280 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Spojení srdcí
Odhalte duchovní tajemství skutečné intimity
Nancy & Ron Rockeyovi
#30056
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2011
A5; 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Touha ženy
Více si rozumět a lépe milovat
Daniele Starenkyj
#30057
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2007
A5; 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Každý má své místo
Jak překonat negativní následky odmítnutí a nalézt svobodu přijetí
Nancy & Ron Rockeyovi, Kay Kuzmová
#30063
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2009
A5; 200 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Výchova
Ellen G. Whiteová
#30067
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1998
A5; 267 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Počet položiek: 111