Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Zariskuj
Ako rozpoznať riziko, vyhodnotiť ho a žiť s ním
Ben Carson, Gregg Lewis
#33874
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2022
21,5x14cm; 264 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nezahrávaj sa so mnou
Ako budovať oddaný a plnohodnotný vzťah
Dr. Gábor Mihalec
#33866
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2020
21,5x14cm; 219 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pastýřem dětského srdce
Úkol správně vychovat děti není beznadějný
DR.Tedd Tripp
#33857
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Didasko, z.s., Kroměříž, 2018
20,5x13,8cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť. Tretia časť
Ako zlepšiť emocionálnu inteligenciu a dosiahnuť vysokú duševnú výkonnosť
Neil Nedley, M.D.
#33858
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2021
24x16,5cm; 118 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nerob si starosti, mama!
Výchova detí od predškolského veku až po predpubertu
Claudia a Eberhard Mühlanovci
#33824
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1996
20,5x14cm; 194 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Buď pokojná, mama!
Prvé tri roky života. Rady o výchove malých detí
Claudia Mühlan
#33825
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Martin, 1994
20,5x14cm; 146 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Buď O.K., otec!
Rady pre zaneprázdnených otcov
Eberhard Mühlan
#33826
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1997
20,5x14cm; 202 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
O manželstve a deťoch
Radomír Jonczy
#33795
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2021
A5;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
UMENIE bez zábran KOMUNIKOVAŤ
Kniha o tom, ako si porozumieť
Nancy van Peltová
#33796
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1999
24x16,5cm; 189 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako sa tešiť zo života a z práce
Výber z kníh: Ako sa prestať trápiť a začať žiť a Ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí
Dale Carnegie
#33781
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
PRÍRODA, Bratislava, 1997
A5; 189 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť. Druhá časť
Ako životný štýl ovplyvňuje náš mozog
Neil Nedley, M.D.
#33786
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2020
24x16,5cm; 223 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nebojte se!
Irena Perůtková
#33743
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2009
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťan a hledání životního partnera
Walter Nitsche
#33707
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
ethics, Ostrava, 1992
7x4,5cm; 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Čo by mal muž vedieť o žene
Nancy van Peltová
#33692
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2013
12,5x11cm; 171 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Radost být ženou
a čím k tomu může přispět muž
Ingrid Trobischová
#33696
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Signum unitatis a Křesťanský život, Albrechtice
A5, 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak si navzájem lépe porozumíme
Kapitoly z psychologie sociální komunikace
Doc. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
#33685
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Svoboda, Praha, 1988
A5, 236 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť. Prvá časť
Ako myslenie mení chemické reakcie v mozgu
Neil Nedley, M.D.
#33679
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2019
24x16,5 cm; 161 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak přežít krizi středního věku
Josef Hrdinka
#33626
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2014
12,5x10,5cm
čeština
Stav v knižnici: 1
Kým si poviete ÁNO
Príručka pre páry, ktoré sa pripravujú na šťastné manželstvo
Gábor Mihalec
#33541
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Praha, 2018
A5, 131 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sdílení naděje
Jaro Křivohlavý
#33542
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1997
18x11cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ADVENTNÍ DOMOV
vydáno podle spisů E. G. White
#33572
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
24x16cm; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Ellen Gould Whiteová
#33577
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
24x16cm; 164 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Zajtra znovu a inak
Návod pre šťastnú rodinu
Nancy Van Peltová
#33601
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A5, 128 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Porušený slib
Hledání naděje, uzdravení a odpuštění po rozvodu
Richard T. D´Avanzo, Tim a Julie Canuteson
#33514
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent - Orion, Praha, 2013
A5, 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří
Stres
Cameron Johnston
#33524
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent - Orion, Praha, 2016
21,5x17cm; 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Učíme děti ptát se a přemýšlet
Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí
Eva Zoller
#33525
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Portál, Praha, 2012
23x16cm; 93 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sila nádeje
Ako zvíťaziť nad depresiou,úzkosťou, stresom a pocitom viny
Julián Melgosa & Michelson Borges
#33509
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2018
A5, 112 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Adventní domov
E.G.Whiteová
#33462
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A4, 214 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblické rodiny
Diskusní pomůcka pro rodiče
#30716
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha
A5; 48 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Radostná staroba
Dora Rappardová
#33413
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Creativpress, Bratislava, 1991
A5; 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Porozumění v manželství
Paul Tournier
#33415
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1994
11x18; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
S nikým nechodím a nejsem cvok
Joshua Harris
#33387
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
SAMUEL, Praha, 2004
A5; 175 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hodnota člověka
Josh McDowell
#33382
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1999
A4; 147 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Muži a sexuální pokušení
Bill Perkins
#33383
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samuel, Praha, 2002
A4; 138 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Manželská setkání
Soubor přednášek lentího tábora YMCA
#33384
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
YMCA, Kroměříž, 1995
A4; 100 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Adventní domov
Ellen G. Whiteová
#33212
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat, 2017
A5; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Manželstvo. Raj alebo peklo
Radomír Jonczy
#33167
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2016
A5; 22 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak vychovat děti a nepřijít o rozum. Principy, jež učí sám život
Kevin Leman
#33111
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 2011
A5; 198 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky
Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Sylva Eliášová
#33118
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Portál, Praha , 2007
A5; 194 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Máš mozog
Rady pre mladých na rozvoj osobného potenciálu
Ben Carson
#33121
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A5; 237 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak vést děti k Bohu
Adventistický teologický institut
#33137
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2017
A5; 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Rodičovství chce odvahu
James Dobson
#31155
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 1995
12x19; 190 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Být sám sebou
Tvoje dítě má hodnotu
James Dobson
#31156
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 1994
12x19; 174 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Manželství a sexualita
James Dobson
#31157
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Nová naděje, Brno, 1993
A5; 137 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zdravá rodina
James Dobson
#31158
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Nová naděje, Brno, 1994
A5; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Rodičem malého dítěte v moci Ducha
Sally Hohenbergerová
#31146
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2014
A5; 228 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Objav svoju hodnotu
O význame sebadôvery a jej budovaní
Dr. Julián Melgosa
#31062
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2014
17x24; 190 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rodičem v moci Ducha
Sally Hohenbergerová a Tim a Julie Canutesonovci
#31048
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2004
A5; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie
Jaro Křivohlavý
#31045
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Grada, Praha, 2011
A5; 141 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ako prežiť krízu stredného veku
Josef Hrdinka
#31071
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2015
10x12; 139 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Výchova dětí
Ellen G. Whiteová
#30947
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A4; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým
Jaro Křivohlavý
#30931
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2005
10x15 cm; 91 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zármutok
Ako sa vysporiadať so stratou blízkeho človeka
Pablo Martínez, Ali Hullová
#30932
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta Libri, Bratislava, 2007
A5; 134 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Povídej, naslouchám
Jaro Křivohlavý
#30933
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat, Praha, 1993
A6; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prečo mám strach povedať ti, kto som?
Vnútorné pohľady na osobný rast
John Powell SJ
#30934
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Dobrá kniha, Trnava, 2007
A5; 99 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kdo jsem?
Arthur F. Miller, Ralph T. Mattson
#30935
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha, 1998
A5; 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hľadanie rovnováhy
Alan Loy McGinnis
#30936
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1998
A5; 168 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Seba/dôvera
Ako sa stať sám sebou
Alan Loy McGinnis
#30937
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1996
A5; 139 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Příprava na manželství
Křesťanská rodinná výchova
Marie Frydrychová
#30938
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Nová naděje, Turnov, 1992
A5; 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Úspech
Ako dosahovať maximálne výkony
Alan Loy McGinnis
#30939
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1996
A5; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 122