Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Zítra znovu a jinak
Návod pro šťastnou rodinu
Nancy van Peltová
#30944
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent, Praha, 1991
A5;108 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ukaž mi cestu
Jak pomoci svým dětem najít vztah k Bohu
Donna Habenichtová
#30002
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2010
A5; 254 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
ŠIRŠIE SÚVISLOSTI alebo čo je v živote skutočne dôležité
Ben Carson, Gregg Lewis
#30040
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2010
13,8x21,5; 280 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Spojení srdcí
Odhalte duchovní tajemství skutečné intimity
Nancy & Ron Rockeyovi
#30056
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2011
A5; 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Touha ženy
Více si rozumět a lépe milovat
Daniele Starenkyj
#30057
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2007
A5; 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Každý má své místo
Jak překonat negativní následky odmítnutí a nalézt svobodu přijetí
Nancy & Ron Rockeyovi, Kay Kuzmová
#30063
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Maranatha o. s., Praha, 2009
A5; 200 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Výchova
Ellen G. Whiteová
#30067
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1998
A5; 267 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Žiť naplno
Kniha o dospievaní
Julián Melgosa
#30074
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2005
17x24; 191 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zvládni svoj stres!
Kniha o duševnom zdraví
Julian Melgosa
#30130
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1998
17x24; 190 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zajtra znovu a inak
Návod pre šťastnú rodinu
Nancy Van Peltová
#30137
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1993
A5; 107 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Malá škola lásky
Marie Frydrychová
#30143
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
LUXPRESS, Praha, 1991
A5; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Príbeh lásky
John Graz
#30172
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent, Praha, 1991
16x11; 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 8
Známost a namlouvání
Nancy Van Peltová
#30179
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 1997
18x11; 188 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hospice a umění doprovázet
Marie Svatošová
#30216
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří, 2008
A5; 151 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Žít naplno
Kniha o dospívání
Julián Melgosa
#30279
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 1999
17x24; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Život člověka a jeho stáří
Adolf Šlosárek
#30310
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2005
A6; 253 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Bolest srdce a uzdravení
Jak se vyrovnat se zármutkem
Larry Yeagley
#30316
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 1999
A5; 115 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Psychoterapie a víra
Jan Czech
#30322
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2003
A5; 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ako žiť s problémami?
Dan Day
#30360
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky
A6; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Výchova
Ellen G. Whiteová
#30394
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Biblická informační služba, Praha
A5; 254 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Základy křesťanské výchovy
Ellen G. Whiteová
#30401
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A5; 368 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Adventistický domov
Ellen G. Whiteová
#30408
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A5; 288 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Adventní domov
Ellen G. Whiteová
#30444
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A4; 174 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
My a naše děti
Praktické pojednání o domově a manželském životě
Raymond Beach
#30452
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Církev adventistů sedmého dne, Praha
A5; 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Úspěšné řešení osobních problémů
Dr. Arthur L. Bietz
#30458
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Ústřední rada církve adventistů sedmého dne, Praha
A5; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Směřovat výš
Kniha o rozvoji osobního potenciálu
Ben Carson, Cecil Murphey
#30504
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 2002
A5; 212 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ako možno žiť so stresom
Kolektív autorov
#30611
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Kresťanské informačné stredisko, Bratislava
A5; 24 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 6
Slabé nésti
Moderní psychiatrie a biblická duchovní péče
Samuel Pfeifer
#30637
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 1995
B6; 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
Lásku dát, lásku brát...
John McDowell, Paul Lewis
#30680
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Triangl, 1980
A6; 93 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Tajomstvo milovania
Josh McDowell
#30696
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Creativpress, Bratislava, 2009
A5; 195 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
To není moje chyba
Jak se vyrovnat sa selháním
Henry Cloud, John Townsend
#30697
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 2008
A5; 173 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kazisvěti našeho života
Jak se vyrovnat s jednáním lidí, kteří nám ničí život
John Townsend
#30698
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 2005
A5; 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak se zbavit starostí a začít žít
Dale Carnegie
#30702
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Pavel Dobrovský - Beta, Praha, 2009
A5; 318 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Listy mladým zaľúbencom
Hľadáme životné šťastie
Ellen G. Whiteová
#30704
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Ústřední rada církve adventistů s.d. v ČSSR, Praha, 1988
A5; 94 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Zraněné srdce
Jak se vyrovnat se sexuálním zneužitím?
Dan B. Allender
#30706
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Návrat domů, Praha , 2006
A5; 254 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kristus a rodina
Štěpán Šoltész
#30721
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Kalich, Praha, 1970
A5; 215 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prepáč, mama!
Rady pre rodičov dospievajúcich detí (teenagerov)
Claudia a Eberhard Mühlanovci
#30744
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 1996
A5; 186 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Ako žiť s rodičmi, a nezblázniť sa
Ken Davis
#30745
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Creativpress, 2005
A5; 124 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Potřebuji tvou lásku
Co můžeš udelat pro své dítě
Dr. Ross Campbell
#30746
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
NÁVRAT, Praha , 1992
A5; 124 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Kresťanská rodina
Larry Christenson
#30752
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A6; 74 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Harmonické manželství
Pracovní sešit
Nancy van Peltová
#30755
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha, 1998
A5; 172 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dieťa od troch do šiestich rokov
Kolektív autorov
#30768
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Živena, Bratislava, 1981
A6; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Harmonické manželství
Pracovní sešit
Nancy van Peltová
#30769
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha , 1998
A4; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dítě v dobrých rukou
Pracovný sešit
Nancy van Peltová
#30770
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Praha , 2000
A4; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dôverní spojenci
Spoločne objavujte Boží zámer pre manželstvo
Dan B. Allender, Tremper Longman III
#30773
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta libri, Bratislava, 2006
A5; 277 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Pošlete ma preč? Detský sprievodca: adopcia
Carolyn Nystrom
#30783
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta libri, 2004
A5; 44 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Mám ťa rád, ocko
Detský sprievodca problematikou rozvodu
Carolyn Nystrom
#30784
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta libri, Bratislava, 2004
A5; 44 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Znudení v kultúre zábavy
Richard Winter
#30806
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta libri, Bratislava, 2006
A5; 140 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pravá tvár lásky
Dan B. Allender, Tremper Longman III
#30824
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Porta Libri, Bratislava, 2004
14,6x28; 319 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Na prahu dospelosti
Rady pre teenagerov
Eberhard Mühlan
#30825
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent Orion, Vrútky, 1993
14,1x20; 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Citlivé vyučování
Potřeby dětí v různých obdobích jejich vývoje
Karyn Henleyová
#30826
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samuel, Biblická práce pro děti, Praha, 2000
13x21; 149 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Oživte svoje manželstvo
Jim Hohnberger
#30841
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Sion plus n. o., Košice, 2012
9,5x14,5 cm; 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery
Morris L. Venden
#30847
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2013
12x20; 82 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Čo by mala žena vedieť o mužovi
Nancy van Peltová
#30895
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2013
10x12; 163 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako zvládnuť partnerskú komunikáciu
Nancy van Peltová
#30897
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2012
10x12; 163 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako byť skvelým rodičom
Nancy van Peltová
#30898
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky , 2012
10x12; 163 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kniha 0 a 0 pre násťročných
Kniha otázok a odpovedí najmä pre násťročných
Josh McDowell & Bill Jones
#30908
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Creativpress, Bratislava, 2009
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanská péče o nemocné
Doc. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
#30912
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent, Praha, 1991
A5; 123 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Počet položiek: 118