Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Zázrak za zázrakom
Životný príbeh Pavla Goiu
Greg Budd
nové
#33913
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2023
20x13cm; 170 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Dôkaz Božej existencie
Čo je zmyslom a cieľom života ? & Prečo Boh dopúšťa utrpenie, keď je Láska ?
Kornelius Novak
nové
#33911
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2016
20x13cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zázračná píseň
Norma R. Youngbergová
#33889
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2023
A5; 131 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
PROŽÍVÁNÍ RADOSTI
42 biblických úvah
Adventní naděje; Osobní rozvoj
#33890
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie, Praha, 2022
21x15cm; 341 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
O kráse človeka
15 povzbudzujúcich kapitol zo života
#33873
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2022
215x14cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Klenoty ze zeleného pekla
Edice Život s Bohem
Elizabeth Bühlerová-Cottová
#33862
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2021
20,5x14,5cm; 263 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ja som s tebou, kde si ty ?
Kolektív autorov
#33863
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2022
19,5x21,5cm; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Odpustené
Svedectvo kazateľa z geta
Willy Ramos
#33864
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
21,5x14cm; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Synovia povzbudenia
Päť príbehov verných mužov, ktorí zmenili svet
Francine Riversová
#33854
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2022
23,5x15,5cm; 755 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Má nejtěžší cesta
Z evolucionisty kreacionistou
Walter J. Veith
#33845
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Amazing Discoveries,z.s. a Maranatha o.s., 2016
20,5x13,5cm; 27 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Rodokmeň milosti
Päť príbehov krehkých žien, prostredníctvom ktorých Boh zmenil svet
Francine Riversová
#33843
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2021
23,5x15,7cm; 543 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dieťa zmierenia
Venovanie: Všetkým tým, ktoré sužujú muky spôsobené interrupciou...
Francine Riversová
#33838
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Ikar, Bratislava, 2001
20,5x13cm; 308 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dcéra Ríma
Tessa Afsharová
#33835
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Kumran, Stará Ľubovňa, 2020
23,5x15,5cm; 287 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Letem adventním světem
Zkušenosti a zprávy z adventní misie
#33821
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat, 1967
A5; 271 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
RACHAB
Výnimočné biblické ženy
Francine Riversová
#33793
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Dobrá kniha, Trnava, 2005
21x13,5cm; 114 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
WILIAM TYNDALE
Plameň pašovania
Lori Richová
#33791
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2020
A5; 221 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 2
3 a 1/2 roku III
aneb pády a vzestupy
Radim Passer
#33792
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha, Praha, 2016
24x17cm; 339 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Host do domu, čagan do ruky!
Z pastorova blogu
Vlastík Fürst
#33784
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 249 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příběhy o příležitosti
Ludvík Švihálek
#33785
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 2020
A6; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta křesťana a poutníků
Jan Bunyan
#33759
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
A5, 223 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Silnější než smrt
Dramatické vyprávění o tom, jak předivné jsou cesty Boží v 50. letech 20. století.
Rose Nightingale
#33749
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
21x15,5cm; 87 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Posledné tri hodiny života
W. A. Fagal
#33704
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat, 1968
A5, 68 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
CHATRČ
v ktorej sa tragédia konfrontuje s večnosťou
WM. Paul YOUNG
#33693
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
TATRAN, Bratislava, 2009
23,5x15 cm; 198 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kvety kvitnú na púšti
Misijné príbehy
Zostavila Marcela Bieliková
#33681
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5, 115 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Příběhy obrácení
Jak Bůh mění životy lidí
Kniha vznikla u příležitosti 15. výročí založení organizace Maranatha
#33668
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha, Praha, 2017
A5, 107 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
...Za oponu říše temnot
Esmie G. Brannerová
#33659
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 138 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Objevit pravý život
Helmut Binus
#33647
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2005
A6, 173 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nauč nás počítat naše dny...
Jaroslav Koloničný
#33648
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2012
A, 169 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Abychom nezapomněli...
František a Libuše Matulovi
#33650
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2013
A5, 85 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak jsem unikl upálení
Fernando de la Mina
#33654
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2015
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SOS: Zachraňme naše sestry
Akční průvodce: jak pomoci dívkám a ženám, které jsou na celém světě v ohrožení
Deborah Meroff
#33544
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2017
A5, 192 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Asi budem lietať
Hana Pinknerová
#33546
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2011
20x11,5cm; 116 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ohlédnutí
Edice Život s Bohem
Bohuslav Sabela
#33513
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 102 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Cesta pokory / Cesta odpuštění
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33516
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2011
17x11,5cm; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta života / Cesta lásky
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33517
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm63; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta porozumění / Cesta bolesti
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33518
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2015
17x11,5cm; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta přátelství / Cesta radosti
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33519
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm ; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Splněný sen
Na křídlech víry
#33520
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2017
17x11,5cm; 60 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta vděčnosti / Cesta odcházení
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33521
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Strom přes mou cestu
Jsou překážky na naší cestě pouhými náhodami ?
Larry Yeagley
#33523
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2013
20x13cm; 133 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Žhavé uhlíky hřejí dodnes
Na křídlech víry
#33527
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2016
17x11,5cm; 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Čas objať sa
Príbeh nádeje, uzdravenia a naplneného života
Karen Kingsburyová
#33471
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2018
A5, 337 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Šoa
Prepis rozhovorov, ktoré viedol autor vo svojom dokumentárnom filme z roku 1985 Šoa
Claude Lanzmann
#33503
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Prostor, 2011
11,5x20cm; 231 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lumír
Příběh lásky
Petr Staš
#33432
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha , 2016
12x17; 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Otěže mého života
Joe Crews
#33397
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2001
A6; 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Nekonečná Božia milosť
Vladimíra Slobodníková, Pavol Slobodník a kol.
#33343
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n.o., Košice, 2017
A5; 71 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Podruhé narozen
Eva Hrubá
#33221
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2017
A5; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajemný ochránce
Příběhy českých bratří z pobělohorské doby
#33144
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2013
A5; 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Zlaté ruky
Ben Carson & Cecil Murphey
#33147
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 204 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Čas tancovať
Karen Kingsburyová
#33161
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
A5; 330 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nebyl to je sen
Albína Palkosková-Wiesenbergerová
#33170
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
LUXPRESS, Praha, 1991
A5; 85 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ďalšie neuveriteľné vypočutia modlitieb
Roger J. Morneau
#33171
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 1993
A5; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Zrodenie hrdinu
Skutočný príbeh Desmonda Dossa
Booton Herndon
#33141
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
A5; 195 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Môj priateľ tučniak
Úžasný príbeh o neobyčajnom pute...
Tom Michell
#33142
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Noxi, Bratislava, 2016
A5; 207 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Joni. Začiatok cesty
Joni Eareckson Tada a Joe Musser
#31168
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 1994
12x20; 173 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Život na úteku
Michal Hlivka
#31149
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydáva autor vlastným nákladom, Poproč, 2015
13x21; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Vzpomínám...
Vladimír Krynský
#31150
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2016
A5; 125 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ti, kteří odešli
Fred Cornforth a Tim Lale
#31134
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha , 1995
13x 20; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Muž, ktorý sadil stromy
Skutočný príbeh Elzéarda Bouffiera
Jean Giono
#31069
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Artforum, Bratislava, 2010
14x22 cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
V harmónii s Bohom & moje neobyčajné zážitky s Bohom
Kornelius Novak
#31060
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2015
A5; 323 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Počet položiek: 159