Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

SOS: Zachraňme naše sestry
Akční průvodce: jak pomoci dívkám a ženám, které jsou na celém světě v ohrožení
Deborah Meroff
#33544
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2017
A5, 192 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Asi budem lietať
Hana Pinknerová
#33546
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2011
20x11,5cm; 116 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ohlédnutí
Bohuslav Sabela
#33513
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 102 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta pokory / Cesta odpuštění
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33516
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2011
17x11,5cm; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta života / Cesta lásky
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33517
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm63; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta porozumění / Cesta bolesti
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33518
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2015
17x11,5cm; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta přátelství / Cesta radosti
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33519
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm ; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Splněný sen
Na křídlech víry
#33520
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2017
17x11,5cm; 60 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta vděčnosti / Cesta odcházení
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33521
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Strom přes mou cestu
Jsou překážky na naší cestě pouhými náhodami ?
Larry Yeagley
#33523
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2013
20x13cm; 133 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Žhavé uhlíky hřejí dodnes
Na křídlech víry
#33527
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2016
17x11,5cm; 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Čas objať sa
Príbeh nádeje, uzdravenia a naplneného života
Karen Kingsburyová
#33471
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2018
A5, 337 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Šoa
Prepis rozhovorov, ktoré viedol autor vo svojom dokumentárnom filme z roku 1985 Šoa
Claude Lanzmann
#33503
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Prostor, 2011
11,5x20cm; 231 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lumír
Příběh lásky
Petr Staš
#33432
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha , 2016
12x17; 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Otěže mého života
Joe Crews
#33397
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2001
A6; 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Nekonečná Božia milosť
Vladimíra Slobodníková, Pavol Slobodník a kol.
#33343
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n.o., Košice, 2017
A5; 71 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Podruhé narozen
Eva Hrubá
#33221
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2017
A5; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajemný ochránce
Příběhy českých bratří z pobělohorské doby
#33144
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2013
A5; 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Zlaté ruky
Ben Carson & Cecil Murphey
#33147
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 204 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Čas tancovať
Karen Kingsburyová
#33161
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
A5; 330 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nebyl to je sen
Albína Palkosková-Wiesenbergerová
#33170
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
LUXPRESS, Praha, 1991
A5; 85 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ďalšie neuveriteľné vypočutia modlitieb
Roger J. Morneau
#33171
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 1993
A5; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prorok - díl šestý
Dr. Alberto Rivera
#33180
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
A5, 23 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zrodenie hrdinu. Skutočný príbeh Desmonda Dossa
Booton Herndon
#33141
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
A5; 195 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Môj priateľ tučniak
Úžasný príbeh o neobyčajnom pute...
Tom Michell
#33142
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Noxi, Bratislava, 2016
A5; 207 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Joni. Začiatok cesty
Joni Eareckson Tada, Joe Musser
#31168
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Ústředí Bratrské jednoty babtistů, Praha, 1994
12x20; 173 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Život na úteku
Michal Hlivka
#31149
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydáva autor vlastným nákladom, Poproč, 2015
13x21; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Vzpomínám...
Vladimír Krynský
#31150
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2016
A5; 125 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ti, kteří odešli
Fred Cornforth a Tim Lale
#31134
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha , 1995
13x 20; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Muž, ktorý sadil stromy
Skutočný príbeh Elzéarda Bouffiera
Jean Giono
#31069
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Artforum, Bratislava, 2010
14x22 cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
V harmónii s Bohom & moje neobyčajné zážitky s Bohom
Kornelius Novak
#31060
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2015
A5; 323 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Každý má šancu
15 povzbudzujúcich kapitol zo života
Kolektív autorov
#31046
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2014
13,8x21,5; 262 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ľudia, sny, veľké činy
Kolektív autorov
#31072
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2014
13x21; 239 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Pastorův blog
Vlasík Fürst
#31004
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2010
12,5x23,5 cm; 255strán
čeština
Stav v knižnici: 2
,,Tak ma Pán Boh vedie..."
Milan Fúčela
#30926
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Zbor Cirkvi adventistov s.d., Martin, 2011
A5; 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Z hlubin soužení na výsluní naděje
Příběhy, které napsal život
Alois Bárta
#30927
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha , 1999
A6; 39 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Odvaha robiť veľké veci
Kniha o rozvoji osobného potenciálu
Ben Carson a Cecil Murphey
#30929
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2002
A5; 241 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Druhá šanca
Lucia Konečná
#30928
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Dobrá kniha, Trnava, 2001
A5; 238 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Géniovia a hrdinovia
Kolektív autorov
#30026
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2006
13,8x21,5; 272 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Hrdinovia a géniovia
Kolektív autorov
#30027
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2005
13,8x21,5; 272 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Nikdy sa nevzdávaj
15 povzbudzujúcich kapitol zo života
Kolektív autorov
#30035
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2004
13,8x21,5; 296 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poďme sa porozprávať
Ďalších 15 zaujímavých príbehov zo života
Kolektív autorov
#30038
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2011
13,8x21,5; 272 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zlaté ruky
Príbeh Bena Carsona
Ben Carson & Cecil Murphey
#30049
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2011
14,5x21,5; 208 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Život je zaujímavý
15 povzbudzujúcich kapitol zo života
Kolektív autorov
#30055
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2006
13,8x21,5; 272 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
3 a 1/2 ROKU aneb americký sen v Česku (1.díl)
Radim Passer
#30059
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha o. s., Praha, 2005
A5; 254 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
3 a 1/2 ROKU II aneb s vírou a odhodláním (2.díl)
Radim Passer
#30060
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha o. s., Praha, 2007
A5; 360 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
Zemřu svobodný
Noble Alexander & Kay D. Rizzo
#30070
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 2011
A5; 210 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Má nejtěžší cesta
Z evolucionisty kreacionistou
Walter J.Veith
#30077
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha o. s., Praha, 2008
A5; 27 strán
čeština
Stav v knižnici: 6
Čriepky spomienok
Vladimír Kohút
#30084
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice
A5; 107 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Hviezda nádeje
Z môjho denníka
Věra Vesecká
#30085
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice, 2011
A5; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Skúsenosti jedného kolportéra & Len pravda vedie k spaseniu
Kniha rozhodnutia
Kornel Čerei
#30086
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice, 2008
A5; 283 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Domov plný šťastia
Sally a Jim Hohnbergerovci, Alane a Tom Watersovci
#30091
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n.o., Košice
A5; 178 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Ako vyliečiť srdce a domov
Sally a Jim Hohnbergerovci, Alane a Tom Watersovci
#30092
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice
A5; 153 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Útek k Bohu
Jim Hohnberger v spolupráci s Timom a Júliou Canutesonovcami
#30093
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice, 2008
A5; 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Odkaz
Jozef Ondrušek
#30117
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice, 2005
12,5x19; 84 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Proč jsem adventistka sedmého dne
Věra Vesecká
#30121
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 1998
A6; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
ON zná moji cestu
Ján Kováčik
#30128
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Sion plus n. o., Košice, 2007
A5; 137 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Za každých okolností
Skutočný príbeh človeka, ktorý si stál za svojimi zásadami
Vendelín Bielik
#30159
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Mgr. Marcela Bieliková, 2008
A5; 158 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Príbeh môjho života - ako ma viedol Pán
Ján Kaba
#30161
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 2004
B6; 192 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 8
Boh miluje i Country alebo od Waterloo po Koráb
Peter Hanák
#30162
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Martin, 2004
B6; 205 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Počet položiek: 132