Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Našel jsem cestu
Leonard C. Lee
#30553
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Pacific Press Publishing Association, California, 1964
A6; 124 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ani smrť ma nechcela
Stanislav Beliš
#30605
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Nádej, vydavateľstvo kresťanskej literatúry, Stará Turá, 1992
A5; 87 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Trnitou cestou
Pavel a Anna Macanovovi
#30638
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2005
A5; 237 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dívat se výš...
Kolektiv autorů
#30649
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2009
A5; 111 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svítání
Kolektiv autorů
#30651
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2005
A6; 191 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I hněv člověka chválí Boha...
Libuše Lakomá
#30652
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2002
A6; 106 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Krok vpřed
Jak se vyrovnat s jednáním lidí, kteří nám ničí život
Joni Eareckson
#30694
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Creativpress, Bratislava, 1991
A5; 152 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Joni
Joni Eareckson
#30695
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Ústředí Bratrské jednoty babtistů, Praha
A5; 156 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hansi
O dívce, která vyměnila hákový kříž za kříž Kristův
Maria Anne Hirschmann
#30701
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Infinity art, Český Těšín, 2008
A5; 258 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Utorky s Morriem
Starec, mladý muž a najväčšia životná lekcia.Skutočný príbeh
Mitch Albom
#30703
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Tatran, Bratislava, 2011
A5; 150 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Věřím v zázraky
Kathryn Kuhlmanová
#30710
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
A5; 88 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stopy divy tajomstvá
Súbor článkov,príbehov,..faktov,...zo života rastlín,hmyzu,vtákov,zvierat i ľudí...
Zozbieral a spracoval Vladimír Kohút
#30738
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 1999
A5; 77 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Ako zlý sen
Príbeh s dobrým koncom
Zuzana Števáková
#30747
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2010
A5; 168 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stopy v piesku
Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí
Margaret F. Powersová
#30748
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Motýľ, Bratislava, 1997
A5; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krížom-krážom na scéne
Strhujúce príbehy
Kornelius Novak
#30751
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Lichtzeichen Verlag GmbH, 2011
A6; 128 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Útočište
Corrie Ten Boom
#30753
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
A6; 387 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Pašerákem ve službách nejvyššího
Příběh holandského misionáře, který neohroženě pašoval duchovní literaturu do komunistických zemí
Bratr Andrew a John & Elizabeth Sherrillovi
#30757
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Stanislav Maxa - STEFANOS, Jindřichův Hradec, 2007
B6; 259 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dorie, dievča, ktoré nikto nemal rád
Doris Van Stone a Erwin W. Lutzer
#30766
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Operation Mobilisation a Creativpress, Bratislava, 2002
A5; 98 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Dobrodružství bez hranic
Část 1. Russell C. Thomas
Část 2. Karel Samek a Daniel Marföldi
#30780
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 1999
A5; 108 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Když džungle volá
Betty Cottová-Bűhlerová
#30822
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha
A5; 298 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nádherný šok
Katarína Kernová
#30858
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vega, Vrútky, 1993
12,5x18; 39 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Vzpomínky vděčnosti II.
Jiří Veselý
#30882
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2012
A5; 112 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Misijní pilot
Příběhy Davida Gatese
Eileen E. Lantry
#30883
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Jaroslav Jurica - Ráj, Frýdlant n.Ostr., 2001
A5; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Zázraky misie
Příběhy Davida Gatese
Eileen E. Lantry
#30884
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Jaroslav Jurica - Ráj, Frýdlant n.Ostr.
A5; 182 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Smerovať vyššie
Kniha o rozvoji osobného potenciálu
Ben Carson & Cecil Murphey
#30915
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky , 2013
A5; 214 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 145