Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Rady správcům
Ellen G. Whiteová
nové
#33898
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
2023
20x11cm; 214 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Růst církve
Edice sborníků "Koinonia"
Kolektív autorov
nové
#33899
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kam pôjdem odtiaľto ?
Nádej pre väzňov
Dell Eoast Erwin
nové
#33909
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Medzinárodná biblická spoločnosť-Slovensko, Bratislava, 2023
20,3x12,3cm; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Velká nástěnná mapa světových dějin
Historický čas od stvorenia sveta do súčasnosti
Edward Hull
#33884
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Kentaur, Praha, 1992
45x32cm; dĺžka mapy 4,5m
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak přivádět děti ke Kristu
George B. Eager
#33869
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL, Biblická práce pro děti, Praha, 1996
20,4x14,5cm; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Manželské kontrasty
Pre oddelenie Adventistickej služby rodinám CASD
Kolektív autorov
#33872
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 23 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Diakonie ? Proč ? ABY NIKTO NEBYL SÁM !
Jan Dymáček, B.Th.
#33868
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2019
17x11,5cm; 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hry trochu jinak
Tematické hry k objevování Bible
Lesley Pinchbecková
#33856
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL, Biblická práce pro děti, Praha, 2007
21x13cm; 166 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sborové studium Bible
Vybrané kapitoly z Bible
#33818
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Ústřední rada církve Adventistů s.d., Praha
A5
čeština
Stav v knižnici: 1
Príprava biblických úvah
J. A. Gratz
#33820
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov s.d., Bratislava
A5; 52 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak vyprávět příběhy
Ruth Allistonová
#33827
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL Biblická práce pro děti, Praha, 2005
22x13cm; 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stvorenie a vykúpenie
Úlohy pre dospievajúcu mládež C-1
#33828
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov s.d., Praha
A5; 205 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Životní prostředí v pohledu biblického poselství
"Životné prostredie" 32/2, 1998, 61-65
#33834
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 1998
A5; 8 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I vy buďte připravení
Úkoly pro dospívající mládež (C)
#33816
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha
A5; 114 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příručka pro starší sboru
Církve adventistů sedmého dne
#33806
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie, Praha, 2014
A5; 115 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Význam laskavého zázemí církve
Materiáy pro oddělení diakonie
James A. Cress
#33807
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Středisko přípravy materiálů GK, Siver Spring, 2000
A5, 11 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
100 let služby
Moravskoslezského sdružení
Karel Chlebek
#33808
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Ostrava, 2014
23,5x16,5cm; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Církevní řád
adventistů sedmého dne
#33776
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Česko-Slovenská unie Církve adventistů s. d., Praha, 1996
A5; 207 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
EFEKTÍVNE UČENIE DETÍ
Stupeň 1
#33712
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Detská Misia na Slovensku, 1994
A4, 113 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ADVENT
Studijní materiály pro činovníky církve 2
#33713
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1968
A4, 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Boží plán
Evangelizační metodika
#33705
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Vydala ÚR Církve adventistů s. d.
A4, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Chcete peníze? Nechoďte do práce
Když má peněženka rakovinu...
Tomáš Kašpar
#33630
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Akademie úspěchu, Hradec Králové, 2018
A5; 149 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Láska je přivede domů
Každé církvi hrozí v další generaci zánik
Barry Gane, Ph.D.
#33515
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent - Orion, Praha, 2014
20x13cm; 86 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ti, kteří se vrátili
Osobní výpovědi...
Tim Lale a Pat Habada
#33522
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent - Orion, Praha, 2011
20x13cm; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dieťa a Biblia
Poňatie biblických príbehov cez dramatickú výchovu
Mária Benešová a Marie Pavlovská
#33526
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Dobrá kniha, Trnava, 2006
24,3x17cm; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cestou KAIZEN
Umění velkých výsledků malými krůčky aneb změňte svůj život za 90 dní
#33469
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
ASI, Praha
A4, 10 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Umění pozitivní motivace
Objevte klíč k lidské duši
#33470
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
ASI, Praha
A4, 6 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Konferencia o vzťahoch k iným cirkvám a náboženským spoločnostiam
Košice 16.-17.2.2008
#33381
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Slovenské združenie Cirkvi adventistov s.d., Bratislava, 2008
A4; 100 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Diakonia
#33361
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A5; 22 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Diakonia
#33362
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A5; 22 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Diakonia
#33363
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A5; 22 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Příprava pro manželství
Lektorská příručka
Kolektiv autorů
#33365
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha , 1985
17x24; 40 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Příprava pro manželství
Kolektiv autorů
#33366
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha , 1985
17x24; 133 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Partnerstvo
Seminár pre chlapcov a dievčatá, ktorí to myslia vážne...
Bth. Ján Šolc
#33367
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Klub Pathfinder, o.z., Bratislava, 2003
A5; 139 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Štúdium Knihy Zjavenie
Príručka pre lektorov
#33369
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
CASD, Euro-africká divízia v Berne, 1987
A5; 57 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Príručka pre diakonov a diakonky Cirkvi adventistov siedmeho dňa
#33347
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Bratislava, 2016
A5; 93 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Služba knižního evangelisty. Kolportérská služba
Ellen G. Whiteová
#33213
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat, 2017
A5; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cirkevný poriadok Cirkvi adventistov siedmeho dňa
#33164
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
CASD, Bratislava, 2011
A5; 173 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Ústava Cirkvi adventistov siedmeho dňa
#33175
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Vrútky, 1998
11,5x17; 47 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium pre dnešok
Daniel Duda, Jiří Moskala
#33184
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Vrútky, 2003
A5; 343 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cesta spasení
Samizdat
#31177
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A6;
čeština
Stav v knižnici: 2
Boží plán
Evanjelizačná metodika
#31132
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Cirkev adventistov s.d., Bratislava
A5; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Manuál pre zakladanie a vedenie klubov zdravia
Roman Uhrin
#31141
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
O. z. Život a zdravie, Bratislava
A5; 58 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jak studovat svou Bibli
Induktivní metoda přináší trvalé ovoce
Kay Arthur
#31097
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
KMS, Praha, 1999
A5; 158 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cirkevné dejiny svetové, praktická teológia...
#31042
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A4;
čeština
Stav v knižnici: 1
Předpokládat nepředpokládané
Aneb jak se neztratit ve světě sdělovacích prostředků
#30996
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2001
14x21,5cm; 37 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kurikulum náboženstva a náboženskej výchovy
pre I. stupeň ZŠ, 1. ročník
#30997
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
CASD, Bratislava, 2001
A5; 47 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Základy knižní evangelizace
Ron Appenzeller
#30998
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
JUPOS, Ostrava, 1993
A5; 132 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Študujeme spoločne
Mark Finley
#31001
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Vrútky , 2003
A5; 114 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Přehled biblických pravd
upravil J. Cepl
#31002
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A4; 86 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Drahokamy Bible
Učební text pro sobotní školu dětí. Příručka pro rodiče
#31005
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Církev adventistů sedmého dne, Praha
A5; 367 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Uchop život
Séria prebudeneckých úvah
#31006
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat
A5; 90 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Skutky apoštolů. Moc evangelia
Studium pro mládež
#30993
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 115 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Príručka pre učiteľov sobotnej školy
Zásady a metódy
Harry W. Lowe
#30961
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Generálna konferencia odd. sobotnej školy
A5; 139 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Princípy učiteľstva
Spracoval Karol Badinský
#30962
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
CASD, Bratislava
A5; 27 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Příručka pro učitele sobotní školy
CASD
#30963
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Vrútky , 2001
A5; 69 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příručka pro starší sboru
#30965
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
CASD, Praha, 1998
A5; 121 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cirkevný poriadok adventistov siedmeho dňa
Slovenské združenie CASD
#30966
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Vrútky , 2002
A5; 248 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Skutky apoštolů: Moc evangelia (část II)
Studium pro mládež
Jan Moravec jr.
#30921
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
LUXPRESS, Praha, 1998
A5; 111 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Zápas o obnovení moci
Studium 26 lekcí o Duchu Svatém
David Wolkvitch
#30127
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Samizdat, 2005
A5; 135 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Počet položiek: 90