Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Vegetariánská kuchařka Maranatha 1
Team restaurace Maranatha
#33848
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
MARANATHA, Praha
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hlavne to zdravie...
77 praktických rád
#33849
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Ziskejzdravi.cz, Kolín, 2021
A6; 40 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Chceš byť zdravý ?
Jednoduché varenie
Kolektív autorov
#33850
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Sion plus, Košice, 2022
20x13cm; 105 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Zdravě a chutně
Recepty. Teorie. Gluten free. Raw.
Sestavila Jana Konečná, R.S.
#33851
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Unstitut pro zdraví a rodinu, Český Těšín
A5; 350 receptov
čeština
Stav v knižnici: 3
Liečba výživou
Encyklopédia liečivých potravín
Drahomíra Červená, Karel Červený
#33778
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Neografia, Martin, 1994
24,5x17,5cm; 213 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rady o výživě a pokrmech
Ellen G. White
#31093
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
A5; 327 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vychutnaj život!
Kniha o zdravej výžive
J.D. Pamplona Roger
#33761
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent Orion, Vrútky, 1995
24x16,5cm; 214 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zdraví je základem životního štěstí
E. Schneider
#33754
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
ADVENT, Praha, 1990
A5, 79 strán
čeština
Stav v knižnici:
( Za )chráňte svoje črevo - aj pečeň, žlčník a pankreas
Nové riešenia tráviacich problémov. Navždy budete vnímať svoje trávenie inak.
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
#33752
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV - ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2019
22,5x22,5cm; 280 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nespěchejte do rakve
Je zdravější zemřít?
Tomáš Kašpar
#33708
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2013
A5, 116 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Krutá hra o tvé zdraví
Budeš figurkou, nebo hráčem?
Tomáš Kašpar
#33656
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2016
A5, 194 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Dynamický život
Program NEW START v praxi
Hans Diehl, Aileen Ludingtonová, Peter Pribiš
#33657
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha, 1999
17x24 cm; 287 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Umíráme na objednávku?
Když se léčba stane zločinem
Tomáš Kašpar
#33645
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Akademie úspěchu, Brno, 2014
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Slobodní od závislostí
Proti drogám, aidsu a iným nepriateľom spoločnosti
Rafael Escandón & César Gálves
#33651
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Vrútky, 2012
17,6x25,1 cm, 191 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanská střídmost
E. G. Whiteová
#33611
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Adventní nakladatelství v Brně
A5, 210 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
ZDRAVÍ
Vlastní zodpovědnost
#33613
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SENDVIČE na zdravie!
Nedajte náhode veľkú moc!
MUDr. Igor Bukovský, PhD., Mgr. Petra Gálisová, Ivana Mesárošová, MSc
#33531
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV-ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2016
22x22cm; 126 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ZDRAVOTNÍ RADY A NAUČENÍ
zdravotněmisijním pracovníkům
E. G. White
#33576
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
24x16cm; 247 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
TRÁVENÍ a ne trápení
#33579
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Prameny zdraví, Praha, 2018
22,5x16cm; 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Pohoda & zdraví
tajemství úspěchu
Mark A. Finley a Peter N. Landless
#33580
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent - Orion, Praha, 2015
A5, 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KULT MÄSA
- racionálna výživa ?
MUDr. Martin Janek - Stanislav Muntág
#33583
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
VEGA, Martin, 1992
A5, 44 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Abeceda vegetariánstva
Filozofia a prax životnej sviežosti
Stanislav Muntág
#33584
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
VEGA, Martin, 1992
A5, 57 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zajtra budeme opäť zdraví
Ladislav Lencz
#33586
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
LÚČ, Bratislava, 1992
20x12,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Chceš být zdráv ?
Aneb jednoduché vaření
Kolektiv autorů
#33588
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
ZiskejZdravi.cz, Kolín, 2016
20x13cm; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Ovocné dobroty
100 receptov
Kolektív autorov
#33589
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Tibor Hradecký, Bratislava, 1998
A5, 39 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nepečené múčniky
pudingy, krémy a zmrzliny
Mária Hajková
#33590
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
H&H, Bratislava, 1993
A5, 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Liečivá sila zo záhrady
Dr. Paul Seitz
#33592
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
SLOVO, Bratislava, 1996
21x16cm; 71 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Recepty zdravé výživy
s doplněním bezlepkové a syrové stravy
Ze sanatorií preventivní medicíny přeložila a doplnila Jana Konečná
#33593
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Institut pro zdraví a rodinu, Český Těšín
A5, 56 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vitamíny jsou drahé? Omyl!
Vemte si je od přírody zadarmo
Jaroslav Kubát
#33595
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Hobby - servis, Ostrava, 1992
A5, 56 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta ke svobodě
Jak překonat své každodenní závislosti
Vicky Griffinová, Paul Musson, Karen Allenová, Evelyn Kissingerová
#33501
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha
16x24cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Přírodní léky z Boží laboratoře
#33474
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
A5, 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
10 rokov Občianskeho združenia Život a zdravie
#33457
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
OZ Život a Zdravie, Bratislava, 2003
A5; 14 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Návrat k původní stravě
Bible a Ellen G. Whiteová
#33440
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Latka Milan Duotisk, Těškovice
A5; 12 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Návod na prežitie pre BEJBY
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
#33422
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV - ambulancia klinickej výživy, Bratislava , 2011
21,5x21,5cm; 447 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Hneď to bude anjelik
MUDr. Igor Bukovský, PhD., Mgr. Katarína Mrázová, MUDr. Alexandra Frolkovičová
#33424
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV - ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2011
22,3x22cm; 200 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Plán B
30-dňový manuál zdravého chudnutia
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
#33425
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV - ambulancia klinickej výživy, Bratislava , 2015
23,8x22,8cm; 200 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Moderný nordic walking
Kráčame za zdravím
Lucia Okoličányová
#33430
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
SLOVART, Bratislava, 2018
19,5x23,5; 127 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Liečivá sila vitamínov a minerálnych látok
Praktický domáci lekár
Jarmila Mandžuková
#33433
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Ikar, a.s. - Príroda, Bratislava, 2017
15x21; 280 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vařit zdravě může každý
Lenka Jarošová
#33399
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha, 2017
A5; 125 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Šťastná matka
alebo Čo ešte o dojčení nevieme?
Františka Martinásková
#33358
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2003
A6; 78 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zelenina v kuchyni
L. V. Šabykinová
#33331
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1988
A5; 155 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ve šlépějích velkého Lékaře
Ellen G. Whiteová
#33207
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat, 2017
A5; 200 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Na loukách roste zdraví
Receptář bylinných čajů
Erwín Wojnar
#33148
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat, 1969
A5; 49 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Miniencyklopédia prírodnej liečby
MUDr. Bukovský Igor
#33155
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Vrútky, 1995
A5; 123 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Malý atlas liečivých rastlín
L. Thurzová s kolektívom
#33172
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Osveta, Bratislava, 1963
A5; 349 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Léčba sýrovými šťávami
N. V. Woker, doktor věd
#33174
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Čs. osvětová společnost SALVO, Ostrava
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Na obranu vegetariánství
Prevence a léčba zdravou stravou
Roman Pawlak
#33117
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Prameny zdraví, Praha, 2017
A5; 159 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Kohnlechner diéta pri chorobách srdca a ciev a ich prevencia
Hans-Jürgen Raabe
#33133
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKTUELL, Bratislava, 1992
A5; 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Cesta ke zdraví a životní harmonii
Ellen G. Whiteová
#31166
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha , 1995
11x18; 347 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zaříkávač nemocí
Chcete se léčit, nebo uzdravit?
Jan Hnízdil
#31152
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2014
12x20cm; 208 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Mým marodům
Jak vyrobit pacienta
Jan Hnízdil
#31153
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2014
12x20cm; 230 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Návod na prežitie pre ženu
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
#31131
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2013
17,5x 25cm; 344 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
77 inspirací pro zdravý život
Roman Uhrin
#31095
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Vyšehrad, 2015
21x21; 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Kniha o súcite
Tradície a osobnosti (nielen) slovenského vegetariánstva
Milan Šišmiš
#31070
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Slovenská národ.knižnica, Národ.biografický ústav, Martin, 2014
15x23 cm; 221 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vegetariánska kuchyňa 2
Sarah Brown
#31057
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Príroda, Bratislava, 1992
22x23cm; 144 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vyhraj život! START.
Na cestě ke zdraví a uzdravení
John B. Youngberg, M. Youngbergová, W. Youngberg
#31047
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha , 2015
A5; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vegetariánská kuchařka
Vegetariánství v teorii a v praxi. 300 receptů
Karel Červený, Drahomíra Červená
#31049
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
PRÁCA, Bratislava, 1991
16,5x 29 cm; 200 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vegetariánska kuchárka
Vegetariánstvo v teórii a v praxi. 300 receptov
Karel Červený, Drahomíra Červená
#31050
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
PRÁCA, Bratislava, 1990
16,5x 29 cm; 200 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Nový tofu receptár
Mgr. Alica Vinárčiková a kol.
#31051
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Motýľ, v spolupráci s f. Alfa Bio, Bratislava, 1997
13x20 cm; 72 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vegetariánska kuchyňa 1
Sarah Brown
#31052
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Príroda, Bratislava, 1992
22x23cm; 144 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 150