Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Pohoda & zdraví
tajemství úspěchu
Mark A. Finley a Peter N. Landless
#33580
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent - Orion, Praha, 2015
A5, 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obdivuhodná tajemství ze světa přírody. ROSTLINY
Malá výprava za poznáním
Dr. Reinhard Junker, PhD.
#33581
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent - Orion, Praha, 2014
17x11,5cm; 77 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obdivuhodná tajemství ze světa přírody. ZVÍŘATA
Malá výprava za poznáním
Dr. Reinhard Junker, PhD.
#33582
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent - Orion, Praha, 2015
17x11,5cm; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KULT MÄSA
- racionálna výživa ?
MUDr. Martin Janek - Stanislav Muntág
#33583
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
VEGA, Martin, 1992
A5, 44 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Abeceda vegetariánstva
Filozofia a prax životnej sviežosti
Stanislav Muntág
#33584
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
VEGA, Martin, 1992
A5, 57 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rýchly šíp
Josephine Cunnington Edwarsová
#33585
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 1999
A5, 169 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zajtra budeme opäť zdraví
Ladislav Lencz
#33586
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
LÚČ, Bratislava, 1992
20x12,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Vánoční příběh
Ellen Gould Whiteová
#33587
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent - Orion, Praha, 2008
A5, 49 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Chceš být zdráv ?
Aneb jednoduché vaření
Kolektiv autorů
#33588
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
ZiskejZdravi.cz, Kolín, 2016
20x13cm; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Ovocné dobroty
100 receptov
Kolektív autorov
#33589
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Tibor Hradecký, Bratislava, 1998
A5, 39 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nepečené múčniky
pudingy, krémy a zmrzliny
Mária Hajková
#33590
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
H&H, Bratislava, 1993
A5, 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium pre dnešok
Séria 38 prednášok s biblickou tématikou spracovaných ako prezentácie v PowerPoint.
#33591
Kategória: CD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2003

slovenčina
Stav v knižnici: 1
Liečivá sila zo záhrady
Dr. Paul Seitz
#33592
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
SLOVO, Bratislava, 1996
21x16cm; 71 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Recepty zdravé výživy
s doplněním bezlepkové a syrové stravy
Ze sanatorií preventivní medicíny přeložila a doplnila Jana Konečná
#33593
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Institut pro zdraví a rodinu, Český Těšín
A5, 56 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Príběh Ježíše Krista pro děti
Pravdivý příběh o Ježíši, jak ho viděly děti jeho doby
#33594
Kategória: DVD
Nový život, o.p.s., Praha, 1999
62 min
CZ, SK... Titulky: CZ, EN
Stav v knižnici: 1
Vitamíny jsou drahé? Omyl!
Vemte si je od přírody zadarmo
Jaroslav Kubát
#33595
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Hobby - servis, Ostrava, 1992
A5, 56 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dějiny vykoupení
Ellen Gould Whiteová
#33596
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Pro Listy naděje, z.ú. vydal Bohumil Jedlička, 2018
22,5x15cm; 215 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pod tlakem
Pět fotbalových hvězd vypráví příběhy o tom, jak čelí tlaku v této krásné hře i v životě
#33597
Kategória: DVD
Produced by Gorilla Pictures, 2014
26min 30s
CZ, EN ...
Stav v knižnici: 1
ŽIVOT
náhoda, nebo záměr ?
Rudolf Nagy
#33598
Kategória: DVD
Maranatha, AWR studio, Štúdio Nádej, Bratislava, 2014
85 min
CZ,SK,EN Titulky: CZ, SK
Stav v knižnici: 2
Ten který přichází
MP3 Audiokniha, čte Alfred Strejček
Jerry D. Thomas
#33599
Kategória: CD
Studio Dlouhá, Praha, 2017

čeština
Stav v knižnici: 2
Písně sionské
#33600
Kategória: Hudba
Samizdat
A5, 44 strán
Stav v knižnici: 1
Zajtra znovu a inak
Návod pre šťastnú rodinu
Nancy Van Peltová
#33601
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Samizdat
A5, 128 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblická konkordancia
Mgr. Juraj Potúček
#33602
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2003
21x14,5cm; 716 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Více než tesař
Dramatizace knihy
Josh McDowell
#33603
Kategória: CD
Hlas naděje, Praha, 1999
80 min
čeština
Stav v knižnici: 1
Vrať se domů
Allejandro Bullon
#33605
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bedřich Číhala, 2016
A5, 35 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
O hviezdičkách a škriatkoch
Ludmila Loderová
#33511
Kategória: CD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
206 min
SK
Stav v knižnici: 1
Povedz to svetu
Historický film
#33512
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2018
154 min
SK, EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 2
Ohlédnutí
Bohuslav Sabela
#33513
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 102 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Porušený slib
Hledání naděje, uzdravení a odpuštění po rozvodu
Richard T. D´Avanzo, Tim a Julie Canuteson
#33514
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent - Orion, Praha, 2013
A5, 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Láska je přivede domů
Každé církvi hrozí v další generaci zánik
Barry Gane, Ph.D.
#33515
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent - Orion, Praha, 2014
20x13cm; 86 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta pokory / Cesta odpuštění
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33516
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2011
17x11,5cm; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta života / Cesta lásky
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33517
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm63; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta porozumění / Cesta bolesti
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33518
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2015
17x11,5cm; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta přátelství / Cesta radosti
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33519
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm ; 62 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Splněný sen
Na křídlech víry
#33520
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2017
17x11,5cm; 60 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta vděčnosti / Cesta odcházení
Krátké příběhy, povídky a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování
#33521
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2012
17x11,5cm; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Ti, kteří se vrátili
Osobní výpovědi...
Tim Lale a Pat Habada
#33522
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent - Orion, Praha, 2011
20x13cm; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Strom přes mou cestu
Jsou překážky na naší cestě pouhými náhodami ?
Larry Yeagley
#33523
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2013
20x13cm; 133 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří
Stres
Cameron Johnston
#33524
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent - Orion, Praha, 2016
21,5x17cm; 134 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Učíme děti ptát se a přemýšlet
Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí
Eva Zoller
#33525
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Portál, Praha, 2012
23x16cm; 93 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dieťa a Biblia
Poňatie biblických príbehov cez dramatickú výchovu
Mária Benešová a Marie Pavlovská
#33526
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Dobrá kniha, Trnava, 2006
24,3x17cm; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Žhavé uhlíky hřejí dodnes
Na křídlech víry
#33527
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent - Orion, Praha, 2016
17x11,5cm; 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Čas objať sa
Príbeh nádeje, uzdravenia a naplneného života
Karen Kingsburyová
#33471
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2018
A5, 337 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Šoa
Prepis rozhovorov, ktoré viedol autor vo svojom dokumentárnom filme z roku 1985 Šoa
Claude Lanzmann
#33503
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Prostor, 2011
11,5x20cm; 231 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Důvěruj životu!
Kniha o hledání jistot v nejistém světě
Ludvík Švihálek
#33505
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 1998
17x23,5cm; 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kľúč k srdcu 1 - detský
Zozbieral a zostavil: ThMgr. Stanislav Bielik
#33506
Kategória: Hudba
Advent-Orion, Martin, 1997
12x17,5cm; 59 piesní
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Viac ako tesár
Josh McDowell
#33507
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2001
11x16,5cm; 130strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Dotkni sa neba
Misijno-evanjelizačný program Mladí pre Ježiša
#33508
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
28 min
SK,CZ Titulky: SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 3
Sila nádeje
Ako zvíťaziť nad depresiou,úzkosťou, stresom a pocitom viny
Julián Melgosa & Michelson Borges
#33509
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Vrútky, 2018
A5, 112 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ježišove príbehy
Narodenie - Život a služba
2 - dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories
#33510
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2017
56 min ( 2 diely )
SK, EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Znamenia dnešnej doby
1 / 2010
#33492
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2010
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 6
Znamenia dnešnej doby
2 / 2011
#33493
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2011
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Znamenia dnešnej doby
3 / 2011
#33494
Kategória: Časopisy
Sion plus n.o., Košice, 2011
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
4 / 2012
#33495
Kategória: Časopisy
Sion plus n.o., Košice, 2012
A4, 7 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Znamenia dnešnej doby
5 / 2012
#33496
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2012
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
6 / 2013
#33497
Kategória: Časopisy
Sion plus n.o., Košice, 2013
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Znamenia dnešnej doby
7 / 2014
#33498
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2014
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 9
Znamenia dnešnej doby
8 / 2014
#33499
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2014
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 10
Znamenia dnešnej doby
9 / 2015
#33500
Kategória: Časopisy
Sion plus n. o., Košice, 2015
A4, 11 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Cesta ke svobodě
Jak překonat své každodenní závislosti
Vicky Griffinová, Paul Musson, Karen Allenová, Evelyn Kissingerová
#33501
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent-Orion, Praha
16x24cm; 184 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1468