Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Zázrak za zázrakom
Životný príbeh Pavla Goiu
Greg Budd
nové
#33913
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2023
20x13cm; 170 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Príbehy (nielen) deťom
Janka Nielsenová
nové
#33914
Kategória: Knihy pre deti
Ing. Janka Nielsenová, Košice, 2022
24x16,6cm; 127 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip vo Veľkomeste
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33915
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 45 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Prázdniny v zátoke Detských ostrovov
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33916
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x16,5 cm; 43 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip v zoologickej záhrade
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33917
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 33 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip objavuje pohyb
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33918
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 31 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Filip v laboratóriu výskumníka Výživníka
Edícia Filip
Renata Kaminská - Pepa Popper
nové
#33919
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18x16,5cm; 40 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
DEJINY VYKÚPENIA
Ellen G. Whiteová
nové
#33891
Kategória: Knihy pre duchovný rast
SION PLUS, Košice, 2023
21x15 cm; 259 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Enzo, čierny maznáčik
Janka Nielsenová
nové
#33893
Kategória: Knihy pre deti
Ing. Janka Nielsenová, Košice, 2023
24x17cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Návrat Kráľa
Janka Nielsenová
nové
#33894
Kategória: Poézia
Ing. Janka Nielsenová, Košice, 2023
24x17cm; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Příběhy Boží milosti
Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
Jiří Moskala
nové
#33895
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2019
21x15cm; 127 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dobrodružstvá žabky Žblnky
Ludmila Loderová, Darina Krygielová
nové
#33896
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2023
18,5x16,5 cm; 239 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
JEŽÍŠ Z NAZARETA
Jeho život, poselství a utrpení
William G. Johnsson
nové
#33897
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2020
21x15cm; 462 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Rady správcům
Ellen G. Whiteová
nové
#33898
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
2023
20x11cm; 214 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Růst církve
Edice sborníků "Koinonia"
Kolektív autorov
nové
#33899
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 143 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Advent 4/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33900
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 42 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 5/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33901
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 6/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33902
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 7/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33903
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 9/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33904
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 47 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 10/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
#33905
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
VELKÝ SPOR VĚKŮ
Církev, politika a budoucnost světa
Ellen Gould White
nové
#33906
Kategória: CD a audioknihy
Adventime, Kolín, 2018
CD a Mp3; Kapitoly 1-21
čeština
Stav v knižnici: 1
NOVÁ ZMLUVA + ŽALMY + PRÍSLOVIA
Slovenský ekumenický preklad
nové
#33907
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2018
11,1x7,5cm; 733 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
BIBLE
Překlad 21. století
nové
#33908
Kategória: Biblia a biblická literatúra
BIBLION z.s. za podpory Nadačního fondu Bible21, Praha, 2019
18x12cm; 1564 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kam pôjdem odtiaľto ?
Nádej pre väzňov
Dell Eoast Erwin
nové
#33909
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Medzinárodná biblická spoločnosť-Slovensko, Bratislava, 2023
20,3x12,3cm; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Neuveriteľné vypočutia modlitieb
Ako Boh zasahuje, keď sa jeden muž modlí
Roger J. Morneau
nové
#33910
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x11,5cm; 87 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Dôkaz Božej existencie
Čo je zmyslom a cieľom života ? & Prečo Boh dopúšťa utrpenie, keď je Láska ?
Kornelius Novak
nové
#33911
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2016
20x13cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia malého čitateľa
Michael C. Armour
nové
#33912
Kategória: Knihy pre deti
Eastern European Mission, Austria, 2023
21x15,5cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
ZA OBZOROM - 2022
Magazín pre všetkých, ktorí chcú vidieť ďalej
#33885
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2022
23,7x17cm; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 3/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
#33886
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ten, ktorý prichádza
MP3 audio kniha; číta Ján Gallovič
Jerry D. Thomas
#33887
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019

slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanské obřady
Křest, umývání nohou a Večeře Páně
Herbert Kiesler
#33888
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 67 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zázračná píseň
Norma R. Youngbergová
#33889
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2023
A5; 131 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
PROŽÍVÁNÍ RADOSTI
42 biblických úvah
Adventní naděje; Osobní rozvoj
#33890
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie, Praha, 2022
21x15cm; 341 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Advent 2/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
#33883
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Velká nástěnná mapa světových dějin
Historický čas od stvorenia sveta do súčasnosti
Edward Hull
#33884
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Kentaur, Praha, 1992
45x32cm; dĺžka mapy 4,5m
čeština
Stav v knižnici: 1
Jak přivádět děti ke Kristu
George B. Eager
#33869
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
SAMUEL, Biblická práce pro děti, Praha, 1996
20,4x14,5cm; 104 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
List pre Teba !
#33870
Kategória: Knihy pre deti
GUTE BOTSCHAFT Verlag, Germany, 1992
A6; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Advent 1/2023
Časopis Církve adventistů sedmého dne
#33871
Kategória: Časopisy
Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1
Manželské kontrasty
Pre oddelenie Adventistickej služby rodinám CASD
Kolektív autorov
#33872
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 23 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
O kráse človeka
15 povzbudzujúcich kapitol zo života
#33873
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2022
215x14cm; 265 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zariskuj
Ako rozpoznať riziko, vyhodnotiť ho a žiť s ním
Ben Carson, Gregg Lewis
#33874
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2022
21,5x14cm; 264 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia
pre deti a pathfinderov
Slovenský ekumenický preklad
#33875
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Vrútky a Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
15,5x11cm; 1304 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
VESMÍR
Úchvatnosť, veľkoleposť a krása Božieho stvorenia
Aký úžasný je náš Boh
#33876
Kategória: Knihy pre deti
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
26,5x26,5cm; 157 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Riziko lásky
Čo nás čaká
Clifford Goldstein
#33877
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x11,5cm; 129 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Od príbehov k aktivitám a hrám
Námety na tvorivú prácu s príbehmi a pracovnými listami
Dominika Slováčková, Matej Slováček
#33878
Kategória: Knihy pre deti
Rokus, Prešov, 2021
A4; 123 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Od príbehov k aktivitám a hrám
Príloha k publikácii
Dominika Slováčková, Matej Slováček
#33879
Kategória: Knihy pre deti
Rokus, Prešov, 2021
A4;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Žalmy
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33880
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
A4; 354 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Mojou si záchranou
BB kvarteto
#33881
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2022
41 min
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Na vlně živých chval
Live koncert
Džemband
#33882
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2021
77 min
čeština
Stav v knižnici: 2
Holub Piero
Jozef Kollár
#33860
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2022
21,5x14cm; 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Psík Haryk a huby. Harykov atlas húb
Edícia Filip
Radomír Socha
#33861
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2021
18,5x16,7cm; 153/28 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Klenoty ze zeleného pekla
Edice Život s Bohem
Elizabeth Bühlerová-Cottová
#33862
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
JUPOS, Ostrava, 2021
20,5x14,5cm; 263 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ja som s tebou, kde si ty ?
Kolektív autorov
#33863
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2022
19,5x21,5cm; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Odpustené
Svedectvo kazateľa z geta
Willy Ramos
#33864
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Vrútky, 2017
21,5x14cm; 110 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Setkání s neviditelným
O neviditelném svědčí viditelné. Římanům 1,19-20
Ludvík Švihálek
#33865
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2022
A6; 181 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nezahrávaj sa so mnou
Ako budovať oddaný a plnohodnotný vzťah
Dr. Gábor Mihalec
#33866
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2020
21,5x14cm; 219 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Procházky reformací
Jan Dymáček, B.Th.
#33867
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2019
17x11,5cm; 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Diakonie ? Proč ? ABY NIKTO NEBYL SÁM !
Jan Dymáček, B.Th.
#33868
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Advent-Orion, Praha, 2019
17x11,5cm; 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Da Vinciho kód
Pátranie po pravde
Josh McDowell
#33852
Kategória: Knihy pre duchovný rast
CREATIVPRESS, Bratislava, 2014
21x14cm; 95 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1803